Udostępnienie danych Urzędowi Ubezpieczeń

Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura: I OSK 465/10
Sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania...
Czytaj więcej

Przekazanie danych do Urzędu Celnego

Publikator: GIODO
Sygnatura: GI-DEC-DS-99/04
Nie można przyjąć, iż Zakład udostępniając dane osobowe Skarżącej naruszył jej prawa i wolności, w sytuacji, gdy istniało podejrzenie, że Skarżąca sama naruszyła obowiązujące przepisy prawa.
Czytaj więcej

Tajemnica Ubezpieczeniowa

Publikator: GIODO
Sygnatura: GI-DEC-DS-379/05
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, w przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, administrator danych udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
Czytaj więcej

Przetwarzanie danych potencjalnych klientów

Publikator: GIODO
Sygnatura: GI- DEC-DIS-105/04/208
Zgoda bowiem wyrażona przez potencjalnego klienta dotyczy przetwarzania jego danych osobowych jedynie w celu przedstawienia mu oferty ubezpieczeniowej i nie obejmuje przetwarzania (w tym przechowywania) jego danych, po przedstawieniu mu tej oferty, gdy...
Czytaj więcej
1    118  119  120  121  122  123  124    124