Transakcje wewnątrz grupy kapitałowej począwszy od 2017 r. – nowe limity dla obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowy

Specjalista: Marcin Sroga

Stanowisko: senior associate, adwokat w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Data dodania: 18-07-2016

Od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywały nowe przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych. W szczególności na nowo zdefiniowano limity transakcji z podmiotami powiązanymi, po przekroczeniu których podatnik będzie musiał sporządzić taką dokumentację.

Według nowych regulacji dokumentację cen transferowych przygotuje podatnik, który spełni poniższe warunki:

  1. w roku poprzedzającym rok podatkowy (w ubiegłym roku podatkowym) osiągnie przychody lub koszty (wynikające z transakcji z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi) przekraczające równowartość 2 mln EUR, oraz
  2. w bieżącym roku podatkowym zrealizuje z podmiotem powiązanym transakcje jednego rodzaju, których łączna wartość przekroczy limit wynoszący zasadniczo 50.000 EUR (kwota bazowa). Novum jest bowiem także rozwiązanie przewidujące, że limit będzie ulegał zwiększeniu wraz z sumą przychodów podatnika uzyskanych (z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi) w ubiegłym roku podatkowym i będzie wynosił:
    1. 50.000 EUR (kwota bazowa) plus 5.000 EUR za każdy 1 mln EUR przychodu uzyskanego przez podatnika powyżej 2 mln EUR do 20 mln EUR;
    2. 140.000 EUR plus 45.000 EUR za każde 10 mln EUR przychodu uzyskanego przez podatnika powyżej 20 mln EUR do 100 mln EUR;
    3. 500.000 EUR w przypadku przychodu podatnika wynoszącego powyżej 100 mln EUR.

I tak tytułem przykładu, podatnik osiągający w 2016 r. przychód w wysokości 17,5 mln EUR, będzie miał obowiązek sporządzić dokumentację cen transferowych po przekroczeniu w 2017 r. limitu transakcji z podmiotami powiązanymi w wysokości 125.000 EUR. Limit ten został obliczony jako suma 50.000 EUR i 75.000 EUR (tj. kwota bazowa 5.000 EUR x 15, bowiem podatnik uzyskał przychód o pełnych 15 mln EUR większy od 2 mln EUR).

Limity przeliczać trzeba na PLN po średnim kursie EUR w Narodowym Banku Polskim z ostatniego dnia roboczego roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest sporządzana dokumentacja.

Na koniec trzeba dodać, że spółki nie muszą mieć roku podatkowego odpowiadającego kalendarzowemu. W konsekwencji spółki kapitałowe będą stosowały nowe limity transakcji począwszy od roku podatkowego, który rozpocznie się u nich w trakcie 2017 r.

 

Autor: Marcin Sroga

Tagi: podatek
Komentarze (0)
lista opinii