Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne

Specjalista: Joanna Hołowińska

Stanowisko: adwokat, partner, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 19-06-2020

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano właśnie kolejne rekomendacje, tym razem dotyczące zamówień publicznych na system informatyczny.

UZP dostrzegł, że udzielenie zamówienia na wdrożenie systemu informatycznego wymaga rzetelnego przygotowania się zamawiających do tego zadania i temu przygotowaniu się poświęcony jest opublikowany Tom I „Czynności Przygotowawcze Przed Wszczęciem Postępowania o Udzielenie Zamówienia Publicznego Na System Informatyczny”.

Dokument ten zawiera praktyczne wskazówki dotyczące działań, jakie zamawiający powinni rozważyć na etapie planowania i przygotowywania postępowania dotyczącego systemu informatycznego, jak również wpływu decyzji inicjujących proces zakupowy na dalsze losy postępowania.

Jest to pierwszy tom z, jak można przypuszczać po opisie, wielotomowej rekomendacji, nad którą pracuje UZP.

Tom II, który ma dotyczyć wytycznych dot. formułowania opisu przedmiotu zamówienia dla systemów informatycznych, jest w opracowaniu. Co istotne, UZP informuje, że począwszy od tomu II materiały wchodzące w skład rekomendacji będą poddawane konsultacjom publicznym, zatem podmiotom zainteresowanym rekomendujemy aktywny udział w konsultacjach.

Tom I Rekomendacji dostępny pod linkiem.

Komentarze (0)
lista opinii