Przepisy o TP zmienią się całkowicie od nowego roku

Specjalista: dr Izabela Andrzejewska-Czernek

Stanowisko: radca prawny

Data dodania: 31-07-2018

16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych. W projekcie MF zaprezentował zupełnie nowe podejście do problematyki transfer pricingu i zawarł je w nowych rozdziałach ustaw o PIT i o CIT. Usunięto dotychczasowe, obowiązujące praktycznie dopiero od roku przepisy.

Jeżeli zmiany te wejdą w życie, dokumentację cen transferowych będzie musiało przygotowywać dużo mniej podatników. Istotnie zmienione zostaną progi finansowe, które ten obowiązek powodują. Zaproponowano też zupełnie nowe podejście do ich określania. Obowiązek przygotowywania dokumentacji nie będzie zależał, tak jak dotychczas, m.in. od wielkości przychodów lub kosztów osiąganych przez podatnika, lecz wyłącznie od wielkości sprzedaży lub zakupów w ramach transakcji jednego rodzaju.

W projekcie na nowo określono warunki , których spełnienie spowoduje obowiązek przygotowywania tzw. dokumentacji grupowej. Ministerstwo Finansów dopuści wykorzystywanie dokumentacji grupowej przygotowanej przez inny podmiot z grupy. Co ważne, dokumentacja będzie mogła być w języku angielskim. Niestety, na podatniku będzie spoczywał ciężar jej przetłumaczenia na życzenie organu.

Projekt przewiduje też dogodniejsze terminy na samo sporządzenie dokumentacji. W przypadku dokumentacji lokalnej będzie to 9 miesięcy, a dokumentacji grupowej – aż 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie uproszczonych rozwiązań dla transakcji dotyczących usług o niskiej wartości dodanej i pożyczek (tzw. save harbours). Rozwiązania te, poprzez ustawowe określenie akceptowalnego poziomu narzutu lub innych warunków danej transakcji umożliwiają uznanie ceny za rynkową bez konieczności przygotowania benchmarku (analizy porównawczej).

Po zmianach nastąpiłoby też zwiększenie uprawnień organów w zakresie oceny zasadności zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi transakcji.

Bardzo istotną zmianą jest otwarcie katalogu metod szacowania dochodu podmiotów powiązanych. Projekt wskazuje wprost, że ceny transferowe ustala się z zastosowaniem jednej z 5 metod znanych z obecnie obowiązujących przepisów (tradycyjnych) lub innej (szóstej) metody, jeśli metoda ta prowadzi do ustalenia ceny rynkowej  – w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie metod tradycyjnych.

Treść planowanych przepisów dostępna jest tu:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313855/12522177/12522178/dokument350013.pdf

Autorzy:
Marcin Sroga, adwokat, senior associate, ZIMNY Doradcy Podatkowi
Dr Izabela Andrzejewska-Czernek, radca prawny

Komentarze (0)
lista opinii