Pracownicze plany kapitałowe – założenia projektu ustawy

Specjalista: Edyta Defańska-Czujko

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 04-10-2018

13 września odbyło się pierwsze czytanie przyjętego przez rząd projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Od połowy 2019 r. gromadzenie oszczędności w ramach PPK mają, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, rozpocząć pierwsze grupy pracowników. Środki zgromadzone w tym programie przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Zgodnie z zapowiedziami, środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.

Pracodawcy będą mieli obowiązek zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę. Założenia ustawy przewidują, że podmioty zatrudniające (pracodawcy) będą tworzyć PPK dla wszystkich osób zatrudnionych np. pracowników na etacie i oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Więcej o projekcie ustawy znajduje się na stronie beinsured.pl, pod linkiem

Komentarze (0)
lista opinii