Pracownicy częściej pozwą o mobbing i nierówne traktowanie

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

Data dodania: 22-08-2019

Już 7 września 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy dotyczą m.in. kwestii związanych z mobbingiem oraz równym traktowaniem pracowników. Nowelizacja ułatwi pracownikom dochodzenie swoich praw.

Za istotną należy uznać zmianę przepisów w zakresie mobbingu. Sama definicja nie ulega modyfikacji, niemniej ustawodawca zdecydował się umożliwić pracownikom dochodzenie odszkodowania z tytułu mobbingu jeszcze w trakcie stosunku pracy. Do tej pory warunkiem żądania odszkodowania było „rozwiązanie umowy wskutek mobbingu". Jeśli zatem pracownik sam nie rozwiązał umowy, wskazując przy tym jako przyczyny jej rozwiązania zachowania klasyfikujące się jego zdaniem jako mobbing, nie miał prawa do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie na podstawie Kodeksu pracy.

Od 7 września 2019 r. również pracownik, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał z tego tytułu stosunku pracy i nadal pozostaje w stosunku pracy u danego pracodawcy, będzie miał prawo dochodzić odszkodowania.

Pełny artykuł jest dostępny pod linkiem: http://www.beinsured.pl/warto-wiedziec/pracownicy-czesciej-pozwa-o-mobbing-i-nierowne-traktowanie,965.html

Komentarze (0)
lista opinii