Pracodawca ujawni proponowane wynagrodzenie już w ogłoszeniu o pracę?

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

Data dodania: 17-01-2020

Do I czytania w Sejmie skierowany został poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy zobowiązujący pracodawców do wskazywania w ofertach pracy wysokości proponowanego wynagrodzenia brutto. Proponowane wejście w życie ustawy po jej uchwaleniu to 30 lipca 2020 r.

W przypadku, w którym ogłoszenie wskazuje minimalną i maksymalną wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, w informacji o możliwości zatrudnienia pracodawca miałby obowiązek wskazać również, że kwota ta podlega negocjacji. Brak dochowania takiego obowiązku stanowiłby wykroczenie podlegające grzywnie do 30.000 zł.

Projektodawca proponuje nie tylko karanie braku zamieszczenia wzmianki o proponowanym wynagrodzeniu, ale również zawarcie stosunku pracy za wynagrodzeniem mniejszym, niż przewidziane w opublikowanej informacji o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy.

Posłowie uzasadniają, że zmiana przyjętych na polskim rynku pracy zwyczajów będzie korzystna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wskazują m.in., że podawanie proponowanego przedziału wynagrodzenia zmniejszy ryzyko dyskryminacji płacowej. Rozwiązanie miałoby również usprawnić procesy rekrutacyjne – pracownicy znając możliwe wynagrodzenie dokonywaliby bardziej świadomych decyzji co do uczestniczenia w rekrutacji.

W mojej ocenie, rozwiązanie w zaproponowanym kształcie może nie zrealizować wskazanych celów. Umożliwienie realizowania pracodawcom obowiązku poprzez wskazanie zakresu wynagrodzenia może być niewystarczające – nie zawsze bowiem wynagrodzenie ma charakter wyłącznie zasadniczy, przy czym składniki zmienne potencjalnie przysługujące na konkretnym stanowisku, mogą zwiększyć różnicę pomiędzy oczekiwaniami pracowników a rzeczywistością. W takiej sytuacji, to interes pracodawców może ucierpieć, gdyż nie tylko pojawia się ryzyko sankcji w postaci grzywny, ale również nie można wykluczyć przy tym pojawienia się niezasadnych roszczeń w zakresie nierównego traktowania czy dyskryminacji.

Projekt skierowany został do pierwszego czytania w Sejmie w dniu 8 stycznia 2020 r.

Komentarze (0)
lista opinii