LEASING – czy działam w najlepiej pojętym interesie klienta?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 11-09-2020

Klienci są podstawą każdej branży to, cytując klasyka, „oczywista oczywistość”. Możemy mieć najlepszy (naszym zdaniem) produkt i najlepszych (naszym zdaniem) sprzedawców, ale jeżeli nikt nie zechce naszego produktu lub usług kupić wtedy wszystko to „psu na budę”.

Jednak w sytuacji, kiedy nasz produkt lub usługa są dobrej jakości, a nasi sprzedawcy są rzeczywiście dobrze przygotowani do swoich zadań, to stwierdzenie „klient jest najważniejszy” nie może być jedynie pustym sloganem, zwłaszcza na rynku usług regulowanych, a takimi są ubezpieczenia.

Firmy leasingowe są przy tym w o tyle korzystnej sytuacji, że ich podstawowy produkt, jakim jest wynajem pojazdów, nie jest objęty jakimikolwiek szczególnymi regulacjami i też nie podlega nadzorowi ze strony jakiegokolwiek dedykowanego podmiotu (KNF, URE, itp.). Sytuacja zmienia się jednak zasadniczo, gdy leasingodawca staje się aktywnym uczestnikiem procesu dystrybucji ubezpieczeń, które to ubezpieczenia są dzisiaj nieodzowną częścią oferty finansujących. W takim wypadku z kolei, regulacje nabierają większego znaczenia w zależności od statusu, jaki w danym modelu dystrybucji ubezpieczenia odgrywa firma leasingowa, tj. czy pełni rolę jedynie ubezpieczającego, czy jest również ubezpieczonym, a może też posiada status agenta ubezpieczeniowego.

Jednak, niezależnie od statusu firmy leasingowej, zawsze należy pamiętać o podstawowej zasadzie, jaka powinna być w tym wypadku brana pod uwagę, czyli działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta. Oczywiście zasada ta będzie realizowana inaczej przez leasingodawcę będącego jedynie ubezpieczającym własne aktywa (model najczęściej spotykany na rynku), inaczej przez leasingodawcę będącego agentem ubezpieczeniowym, a jeszcze inaczej przez zewnętrznego agenta lub brokera ubezpieczeniowego obsługującego klientów firmy leasingowej.

Całą sprawę dodatkowo komplikuje to, że w zależności od konstrukcji produktu ubezpieczeniowego inaczej należy patrzeć na korzystającego - jako klienta w rozumieniu przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Inaczej możemy podejść do obowiązków względem takiego klienta, jeżeli nie będzie on ani ubezpieczającym ani ubezpieczonym (często spotykany model w przypadku umów generalnych), czy będzie jedynie ubezpieczonym (typowe rozwiązanie w przypadku umów grupowych), czy też ubezpieczającym (umowy indywidualne). Dodatkowo, jeszcze inaczej może wyglądać sytuacja klienta, który finansuje nabycie pojazdu pożyczką zapewnianą przez firmę leasingową. 

Jednak w każdym przypadku podmiot dystrybuujący ubezpieczenie powinien postępować uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów (art. 7 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

Komentarze (0)
lista opinii