Klauzula obejścia prawa podatkowego

Specjalista: Marcin Sroga

Stanowisko: senior associate, adwokat w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Data dodania: 18-07-2016

Uchwalona 13 maja przez Sejm ustawa wprowadzająca klauzulę obejścia prawa podatkowego wprowadza kolejny – obok obowiązującego od 2015 r. opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych – instrument, przy pomocy którego fiskus ma zamiar skuteczniej przeciwdziałać agresywnej optymalizacji podatkowej.

Klauzula będzie stosowana do transakcji, których jedynym bądź głównym celem jest osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z celem przepisu podatkowego. Jeśli Minister Finansów stwierdzi wystąpienie tych okoliczności, to w oparciu o klauzulę będzie mógł wydać decyzję, w której pozbawi podatnika „nieuprawnionej” korzyści podatkowej i doliczy ewentualny podatek.

W konstrukcji klauzuli użyto generalnych sformułowań pozwalających na daleko idącą elastyczność przy jej interpretacji. Fakt ten budzi szereg obaw, w tym co do tego jak Minister Finansów będzie stosował tę klauzulę, które z działań podatnika zmierzających do zmniejszenia opodatkowania będą jeszcze legalną, a które już „nieuprawnioną” korzyścią podatkową, tj. które korzyści podatkowe są sprzeczne z celem przepisu podatkowego oraz kiedy można mówić że podatnik działa głównie (jedynie) w celu osiągnięcia takiej korzyści.

Poza oczywistymi sytuacjami, granica pomiędzy korzyścią legalną a nieuprawnioną może być trudno uchwytna. W praktyce więc organ podatkowy będzie oceniał czy przyjęta przez podatnika strategia działania, która wygenerowała korzyść podatkową, była strategią uzasadnioną z biznesowego punktu widzenia, czy też miała na celu głównie (jedynie) osiągnięcie tej „nieuprawnionej” korzyści.

Kształt klauzuli wyklaruje się zatem dopiero w ciągu kilku lat od jej wejścia w życie, pod wpływem orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki Ministra Finansów.

Na moment publikacji tego komentarza ustawa wprowadzająca klauzulę obejścia prawa podatkowego czeka na podpis Prezydenta RP. Dopiero podpisana ustawa będzie mogła zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. Klauzula wejdzie w życie po upływie 30 dni od jej publikacji.

Tagi: podatek, klauzula
Komentarze (0)
lista opinii