Sobota nie będzie już ostatnim dniem terminu

Specjalista: Matylda Kraszewska

Stanowisko: radca prawny

Kwestia soboty, jako ostatniego dnia terminu na dokonanie określonej czynności od zawsze budziła wiele kontrowersji, zarówno w zamówieniach publicznych, jak i w prawie cywilnym. Do tej pory obowiązywała zasada „czerwonej kartki z kalendarza”.
Czytaj więcej

Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W dniu 10 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jej założeniem jest prostsze i szybsze rozwiązywanie sporów, powstałych pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, na drodze pozasądowej.
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel ma prawo żądać zwrotu wydatków na pojazd zastępczy od ubezpieczyciela sprawcy szkody

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w uchwale z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt III CZP 74/16) uznał, że ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego na podstawie umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje roszczenie regresowe.
Czytaj więcej

Nowe zasady dotyczące identyfikacji elektronicznej

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W dniu 29 września 2016 r. opublikowana została Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Ustawa ma na celu dostosowanie prawa krajowego do nowych regulacji w obszarze usług zaufania.
Czytaj więcej

Ubezpieczenia z UFK, co dalej?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Z całą pewnością niejeden menadżer zaangażowany w tworzenie i sprzedaż ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zastanawia się nad tym, jaka przyszłość czeka produkty tego typu?
Czytaj więcej

Nowe formy czynności prawnych w Kodeksie cywilnym

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

8 września 2016 weszła w życie krótka, ale dość ważna nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego. Nowelizacja wprowadza do naszego porządku prawnego formę dokumentową czynności prawnych oraz modyfikuje nieco zasady związane z formą elektroniczną.
Czytaj więcej

Coraz bliżej do zaskarżania wyboru oferty najkorzystniejszej w każdym przypadku

Specjalista: Matylda Kraszewska

Stanowisko: radca prawny

Na etapie prac nad zmianą PZP, rynek z niecierpliwością wypatrywał wprowadzenia do ustawy możliwości zaskarżania do Krajowej Izby Odwoławczej wyboru oferty najkorzystniejszej, niezależnie od wartości postępowania.
Czytaj więcej

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Specjalista: Marcin Sroga

Stanowisko: senior associate, adwokat w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Uchwalona 13 maja przez Sejm ustawa wprowadzająca klauzulę obejścia prawa podatkowego wprowadza kolejny instrument, przy pomocy którego fiskus ma zamiar skuteczniej przeciwdziałać agresywnej optymalizacji podatkowej.
Czytaj więcej
1    5  6  7  8  9  10  11    11