Koniec z podwójną ewidencją. Od 2018 r. banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF 9 mają mniej obowiązków

Specjalista: Marcin Zimny

Stanowisko: partner, doradca podatkowy w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Z początkiem 2018 roku wprowadzone zostały nowe rozwiązania w zakresie rozpoznawania w przychodach i kosztach banków - zagrożonych spłatą: udzielonych kredytów (pożyczek), udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek...
Czytaj więcej

Koniec z podwójną ewidencją. Od 2018 r. banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF 9 mają mniej obowiązków

Specjalista: dr Izabela Andrzejewska-Czernek

Stanowisko: radca prawny

Z początkiem 2018 roku wprowadzone zostały nowe rozwiązania w zakresie rozpoznawania w przychodach i kosztach banków - zagrożonych spłatą: udzielonych kredytów (pożyczek), udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek...
Czytaj więcej

Uwaga! Twoja interpretacja będzie mogła wygasnąć! Ministerialny projekt zmian w Ordynacji podatkowej z 10 kwietnia 2018 r.

Specjalista: Marcin Zimny

Stanowisko: partner, doradca podatkowy w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Ministerstwo Finansów zaproponowało niedawno głębokie zmiany w zakresie przepisów o interpretacjach indywidualnych. Celem tych zmian jest ograniczenie nadużyć instytucji interpretacji przez podatników dokonujących optymalizacji podatkowej.
Czytaj więcej

Uwaga! Twoja interpretacja będzie mogła wygasnąć! Ministerialny projekt zmian w Ordynacji podatkowej z 10 kwietnia 2018 r.

Specjalista: dr Izabela Andrzejewska-Czernek

Stanowisko: radca prawny

Ministerstwo Finansów zaproponowało niedawno głębokie zmiany w zakresie przepisów o interpretacjach indywidualnych. Celem tych zmian jest ograniczenie nadużyć instytucji interpretacji przez podatników dokonujących optymalizacji podatkowej.
Czytaj więcej

Kamery w pracy i kontrola skrzynek służbowych pracowników od 25 maja 2018 r.

Specjalista: Edyta Defańska-Czujko

Stanowisko: adwokat

10 maja br. Sejm przyjął ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawa jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem unijnego rozporządzenia (RODO), które będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od 25 maja 2018 roku.
Czytaj więcej

Jaką dokumentację ochrony danych osobowych powinien mieć agent i broker?

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Wielu agentów i brokerów poszukuje dziś informacji, w jaki sposób powinni przygotować się do RODO, które będzie stosowane już od 25 maja 2018 roku. Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników, które zostaną przybliżone w niniejszym artykule.
Czytaj więcej

Inflacja regulacji – jak sobie z nią radzić?

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Już 25 maja, czyli za niecałe 2 miesiące, na terenie całej Unii Europejskiej obowiązkowe będzie stosowanie RODO (GDPR), nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych.
Czytaj więcej

W jakich okolicznościach i w jakich terminach podatnicy muszą dokonywać przeglądów i aktualizacji dokumentacji TP?

Specjalista: Marcin Zimny

Stanowisko: partner, doradca podatkowy w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

W najnowszej interpretacji ogólnej z dnia 28 marca 2018 r., nr DCT.8201.6.2018 Minister Finansów zawarł wskazówki odnośnie konieczności okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji transakcji.
Czytaj więcej
1    5  6  7  8  9  10  11    14