Co agent ubezpieczeniowy powinien wiedzieć o RODO (cz. I)?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zacznie w całości obowiązywać 25 maja 2018 roku.
Czytaj więcej

Nowe zasady profilowania w działalności zakładów ubezpieczeń

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Profilowanie, czyli ogólnie rzecz ujmując kategoryzowanie osób na podstawie ich różnych cech osobowych, jest w zasadzie powszechnie stosowane przez zakłady ubezpieczeń, w zależności od przyjętego modelu – w większym lub mniejszym zakresie.
Czytaj więcej

Analiza potrzeb w ubezpieczeniu na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń przyjęta przez Sejm 15 grudnia 2017 roku nałożyła na dystrybutorów ubezpieczeń obowiązek przeprowadzania analizy potrzeb.
Czytaj więcej

Co i jak zmienia się w obowiązku informacyjnym pod rządami RODO?

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wejdzie w życie w całej Unii Europejskiej już 25 maja 2018 roku. Mimo, że do tej daty zostało mniej niż sześć miesięcy, część organizacji nadal ma wiele pytań i wątpliwości jak poprawnie zastosować RODO? 
Czytaj więcej

Czy RODO otworzy furtkę do nadużyć w ubezpieczeniach?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady, mimo, że jeszcze formalnie nie weszło w życie, to już wzbudza mnóstwo emocji.
Czytaj więcej

Wskaźnik kosztów dystrybucji – czym jest i dlaczego jest tak ważny?

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W związku z tym, że w dyrektywie IDD nie zdefiniowano pojęcia wskaźnika kosztów dystrybucji, polski ustawodawca w art. 3 ust. 1 pkt 21 UDU wprowadził własną definicję.
Czytaj więcej

Trwały nośnik w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń to nie tylko papier

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zgodnie z art. 2 pkt 4  ustawy o prawach konsumenta, do którego wprost odwołuje się art. 3 ust. 1 pkt 19 UDU, trwały nośnik to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego.
Czytaj więcej

Analiza potrzeb w tzw. „grupówkach” – czy także dla ubezpieczonego?

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 9 ust. 1 projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, dystrybutor ubezpieczeń ma obowiązek określić wymagania i potrzeby klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
Czytaj więcej
1    5  6  7  8  9  10  11    13