Chroniony pracownik wróci na etat

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

TK orzekł, że pozbawienie pracownika objętego ochroną przedemerytalną, prawa żądania przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach tylko dlatego, że był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, narusza zasadę równości.
Czytaj więcej

PPK – ile właściwie mogę mieć tych planów?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

PPK mimo, że dobrowolne dla pracownika, to jednocześnie są obowiązkowe dla pracodawcy. Zgodnie z harmonogramem przewidzianym w ustawie, pracodawcy zatrudniający określoną liczbę pracowników będą zobowiązani sukcesywnie do wdrażania PPK.
Czytaj więcej

Dystrybucja pracowniczych planów kapitałowych - czy jest miejsce dla profesjonalnych pośredników?

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowy program emerytalny w ramach III filaru, czyli pracownicze plany kapitałowe (PPK). Ministerstwo Finansów szacuje, że docelowo do programu przystąpi 8,5 mln osób.
Czytaj więcej

Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej

Specjalista: Marta Wilińska

Stanowisko: aplikant adwokacki w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W dniu 6 listopada 2018 r. Rada Ministrów na wniosek Ministerstwa Cyfryzacji przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO).
Czytaj więcej

Zmiana zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z samochodami osobowymi

Specjalista: Marcin Zimny

Stanowisko: partner, doradca podatkowy w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Planowane są zmiany od 1 stycznia 2019 r. dotyczące zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków związanych z samochodami osobowymi, w tym kosztów ubezpieczenia i opłat wynikających z umów leasingu.
Czytaj więcej

Przepisy o TP zmienią się całkowicie od nowego roku

Specjalista: Marcin Sroga

Stanowisko: senior associate, adwokat w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych. 
Czytaj więcej

Przepisy o TP zmienią się całkowicie od nowego roku

Specjalista: dr Izabela Andrzejewska-Czernek

Stanowisko: radca prawny

16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych.
Czytaj więcej

MF ogłasza nowe wzory formularzy CIT. Niektóre spółki z przesuniętym rokiem podatkowym miały bardzo mało czasu na złożenie CIT-8

Specjalista: Karolina Donowska

Stanowisko: doradca podatkowy, Senior Associate w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Dopiero 29 czerwca 2018 r. ogłoszono długo wyczekiwaną treść rozporządzenia MF z dnia 25 czerwca 2018 r. ws. określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10    14