Rozliczenie VAT za styczeń już na nowych zasadach

Specjalista: Karolina Donowska

Stanowisko: doradca podatkowy, Senior Associate w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, mająca na celu uszczelnienie poboru VAT oraz ograniczenie nadużyć. Należy mieć na uwadze przede wszystkim następujące zmiany.
Czytaj więcej

Zmiany w sposobie reprezentacji osób prawnych – dopuszczalność prokury łącznej niewłaściwej

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W ramach tworzenia rządowego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, ustawodawca dostrzegł problem rozbieżności praktyki obrotu oraz przepisów kodeksu cywilnego, w przedmiocie dopuszczalności udzielania tzw. prokury łącznej niewłaściwej.
Czytaj więcej

Pośrednicy ubezpieczeniowi będą obowiązani rozpatrywać reklamacje

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń nowelizuje ustawę o reklamacjach poprzez rozszerzenie zakresu podmiotów rynku finansowego na pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.
Czytaj więcej

Sobota nie będzie już ostatnim dniem terminu

Specjalista: Matylda Kraszewska

Stanowisko: radca prawny

Kwestia soboty, jako ostatniego dnia terminu na dokonanie określonej czynności od zawsze budziła wiele kontrowersji, zarówno w zamówieniach publicznych, jak i w prawie cywilnym. Do tej pory obowiązywała zasada „czerwonej kartki z kalendarza”.
Czytaj więcej

Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W dniu 10 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jej założeniem jest prostsze i szybsze rozwiązywanie sporów, powstałych pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, na drodze pozasądowej.
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel ma prawo żądać zwrotu wydatków na pojazd zastępczy od ubezpieczyciela sprawcy szkody

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w uchwale z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt III CZP 74/16) uznał, że ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego na podstawie umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje roszczenie regresowe.
Czytaj więcej

Nowe zasady dotyczące identyfikacji elektronicznej

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W dniu 29 września 2016 r. opublikowana została Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Ustawa ma na celu dostosowanie prawa krajowego do nowych regulacji w obszarze usług zaufania.
Czytaj więcej

Ubezpieczenia z UFK, co dalej?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Z całą pewnością niejeden menadżer zaangażowany w tworzenie i sprzedaż ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zastanawia się nad tym, jaka przyszłość czeka produkty tego typu?
Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9    9