Zasada proporcji w ubezpieczeniach

Specjalista: Agata Kwaśniewska

Stanowisko: aplikantka radcowska w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Jedną z często stosowanych zasad dotyczących wypłaty odszkodowań z umów ubezpieczenia majątku jest zasada proporcji. Ma ona znaczenie przy niedoubezpieczeniu mienia objętego ochroną.
Czytaj więcej

Nowy wzór świadectwa pracy

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

Dnia 29 czerwca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wprowadziło nowy, pomocniczy wzór świadectwa pracy.
Czytaj więcej

Pomyłka przy sporządzaniu wypowiedzenia umowy o pracę może być kosztowna

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

Sąd Najwyższy w rozstrzygnięciu z 25 kwietnia 2019 r. (I PK 19/18) przypomniał o konieczności określania przyczyny wskazanej w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę w sposób precyzyjny i zgodny z prawdą.
Czytaj więcej

Raport beinsured: IKZE w liczbach

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Rok 2019, z perspektywy przyszłych emerytur, to bez wątpienia rok, który upłynie pod hasłem PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych. Czy jednak wprowadzenie PPK spowoduje spadek zainteresowania klientów IKZE?
Czytaj więcej

Przełomowy wyrok dla działalności call center

Specjalista: Marta Wilińska

Stanowisko: aplikant adwokacki w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 4 stycznia 2019 r. wydał przełomowy dla działalności telemarketingowej wyrok (sygn. akt IV Ca 1873/16).
Czytaj więcej

Rządowe plany zaostrzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

​W dniu 11 stycznia 2019 r. do Sejmu trafił budzący sporo kontrowersji rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który docelowo ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę.
Czytaj więcej

Wynagradzanie za dystrybucję PPK, czy to legalne?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Dystrybucja PPK odbywać się będzie przede wszystkim za pośrednictwem portalu PPK. Na portalu będą m.in. gromadzone informacje o funkcjonowaniu PPK, prezentowane też będą oferty instytucji finansowych oferujących PPK.
Czytaj więcej

PPK: Udział związków i reprezentacji osób zatrudnionych w wyborze instytucji finansowej

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

Wybór instytucji finansowej, z którą firmy zobowiązane do wprowadzenia PPK zawrą umowę o zarządzanie, co do zasady odbywać powinien się przy udziale zakładowej organizacji związkowej działającej w danej firmie.
Czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10    16