RODO - rewolucja czy ewolucja?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Już od kilku miesięcy coraz głośniej mówi się o konieczności bacznego zwrócenia uwagi przez przedsiębiorców na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Czytaj więcej

Kto będzie dystrybuował ubezpieczenia?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w początkowym brzmieniu zakładał dość prosty podział dystrybutorów ubezpieczeń, w części wzorując się na dyrektywie w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.
Czytaj więcej

Ograniczanie wypłat ze szkód na osobie – a jednak można

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Jak donoszą media, w Ministerstwie Zdrowia zakończono pracę nas projektem aktu prawnego, który ma uregulować zasady wypłaty świadczeń z tytułu szkód wyrządzonych pacjentom w związku z błędami popełnionymi przez szpitale.
Czytaj więcej

Wynagrodzenie dystrybutora ubezpieczeń w świetle projektu nowej ustawy

Specjalista: Marta Ryskalczyk

Stanowisko: aplikant adwokacki w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) wprowadza przepis, zgodnie z którym dystrybutor wykonując dystrybucję ubezpieczeń ma postępować uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem swoich klientów.
Czytaj więcej

Zbliżają się zmiany w opodatkowaniu VAT usług likwidacji szkód

Specjalista: Marcin Zimny

Stanowisko: partner, doradca podatkowy w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Od dnia 1 lipca 2017 r. usługi likwidacji szkód będą opodatkowane VAT. Z tym dniem wejdzie w życie zmiana ustawy o VAT polegająca na wykreśleniu ust. 13 i 14 w art. 43 tej ustawy. W konsekwencji, zostanie usunięte zwolnienie dla usług...
Czytaj więcej

Wpływ Rozporządzenia PRIIPs na zmiany w sektorze usług finansowych

Specjalista: Marta Ryskalczyk

Stanowisko: aplikant adwokacki w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
Czytaj więcej

Zabezpieczenie tak, ale nie w zamówieniach publicznych

Specjalista: Matylda Kraszewska

Stanowisko: radca prawny

Z najnowszych doniesień dziennika Rzeczpospolita wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o ustanowienie zabezpieczenia w sprawie, która dotyczyła zamówień publicznych (sygn. akt XXIII Ga 1969/16).
Czytaj więcej

Konwersja pożyczki na kapitał a rozliczenie CIT u wspólnika

Specjalista: Karolina Donowska

Stanowisko: doradca podatkowy, Senior Associate w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Niejednokrotnie w praktyce zdarza się, że spółka kapitałowa jest finansowana pożyczkami udzielanymi przez wspólnika. Równie częstym zjawiskiem jest brak fizycznej spłaty tego zadłużenia przez spółkę gdyż strony decydują się na tzw. konwersję pożyczki...
Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9    9