PPK: Udział związków i reprezentacji osób zatrudnionych w wyborze instytucji finansowej

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

Wybór instytucji finansowej, z którą firmy zobowiązane do wprowadzenia PPK zawrą umowę o zarządzanie, co do zasady odbywać powinien się przy udziale zakładowej organizacji związkowej działającej w danej firmie.
Czytaj więcej

Sukcesja przedsiębiorstw a nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Sukcesja w biznesie jest rozumiana jako przekazanie zarządu nad firmą przez założyciela jego następcy.
Czytaj więcej

Zmiany w składzie KNF oraz wyższe kary dla menedżerów instytucji finansowych

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

15 grudnia 2018 r. zmianie uległ skład Komisji Nadzoru Finansowego oraz dodano możliwość nakładania kar do 5 mln zł na menedżerów instytucji finansowych za umyślne naruszenie zbiorowych interesów konsumentów lub za stosowanie klauzul niedozwolonych.
Czytaj więcej

Chroniony pracownik wróci na etat

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

TK orzekł, że pozbawienie pracownika objętego ochroną przedemerytalną, prawa żądania przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach tylko dlatego, że był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, narusza zasadę równości.
Czytaj więcej

PPK – ile właściwie mogę mieć tych planów?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

PPK mimo, że dobrowolne dla pracownika, to jednocześnie są obowiązkowe dla pracodawcy. Zgodnie z harmonogramem przewidzianym w ustawie, pracodawcy zatrudniający określoną liczbę pracowników będą zobowiązani sukcesywnie do wdrażania PPK.
Czytaj więcej

Dystrybucja pracowniczych planów kapitałowych - czy jest miejsce dla profesjonalnych pośredników?

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowy program emerytalny w ramach III filaru, czyli pracownicze plany kapitałowe (PPK). Ministerstwo Finansów szacuje, że docelowo do programu przystąpi 8,5 mln osób.
Czytaj więcej

Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej

Specjalista: Marta Wilińska

Stanowisko: aplikant adwokacki w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W dniu 6 listopada 2018 r. Rada Ministrów na wniosek Ministerstwa Cyfryzacji przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO).
Czytaj więcej

Zmiana zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z samochodami osobowymi

Specjalista: Marcin Zimny

Stanowisko: partner, doradca podatkowy w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Planowane są zmiany od 1 stycznia 2019 r. dotyczące zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków związanych z samochodami osobowymi, w tym kosztów ubezpieczenia i opłat wynikających z umów leasingu.
Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9    14