Obowiązek aktualizacji danych dot. brokera ubezpieczeniowego w rejestrze KNF

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w przypadku zmiany danych, objętych wpisem do rejestru brokerów, broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Czytaj więcej

Zlecenie wykonania czynności specjalistycznych przez brokera ubezpieczeniowego

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń broker ubezpieczeniowy może zlecić wykonywanie czynności wymagających specjalistycznej wiedzy innym podmiotom, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów.
Czytaj więcej

Badanie opinii i satysfakcji klienta – czy to informacja handlowa czy już marketing?

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Badanie opinii i satysfakcji klienta to jedno z podstawowych narzędzi pozwalających na monitorowanie jakości oferowanych usług z perspektywy ich bezpośredniego odbiorcy.
Czytaj więcej

Wynagradzanie dystrybutorów ubezpieczeń

Specjalista: Agata Kwaśniewska

Stanowisko: aplikantka radcowska w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI podczas szkolenia, zorganizowanego w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured, dotyczącego kontroli organu nadzoru u dystrybutorów ubezpieczeń wyjaśniali m.in. zagadnienia prawne związane z wynagradzaniem pośredników.
Czytaj więcej

Kontrola vs wizyta nadzorcza

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Podczas szkolenia zorganizowanego w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured, poświęconego kontroli prowadzonych przez organ nadzoru, padło dość ciekawe pytanie: czym właściwie różni się kontrola KNF od wizyty nadzorczej. Co na to przepisy?
Czytaj więcej

Zakłady ubezpieczeń pod lupą KNF

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Nadzorowi KNF nad dystrybutorami ubezpieczeń poświecono cały rozdział 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Od wejścia w życie ustawy upłynął już rok.
Czytaj więcej

Kto mi odda moje pieniądze?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Pożyczyłem od banku trochę kasy. Franków w tym było niewiele, ale zastanawiam się, czy wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi, nie powinienem był pożyczyć całości w szwajcarskiej walucie?
Czytaj więcej

Pracownicy częściej pozwą o mobbing i nierówne traktowanie

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

7 września 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy dotyczą m.in. kwestii związanych z mobbingiem oraz równym traktowaniem pracowników.
Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9    16