Pomyłka przy sporządzaniu wypowiedzenia umowy o pracę może być kosztowna

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

Sąd Najwyższy w rozstrzygnięciu z 25 kwietnia 2019 r. (I PK 19/18) przypomniał o konieczności określania przyczyny wskazanej w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę w sposób precyzyjny i zgodny z prawdą.
Czytaj więcej

Raport beinsured: IKZE w liczbach

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Rok 2019, z perspektywy przyszłych emerytur, to bez wątpienia rok, który upłynie pod hasłem PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych. Czy jednak wprowadzenie PPK spowoduje spadek zainteresowania klientów IKZE?
Czytaj więcej

Przełomowy wyrok dla działalności call center

Specjalista: Marta Wilińska

Stanowisko: aplikant adwokacki w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 4 stycznia 2019 r. wydał przełomowy dla działalności telemarketingowej wyrok (sygn. akt IV Ca 1873/16).
Czytaj więcej

Rządowe plany zaostrzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

​W dniu 11 stycznia 2019 r. do Sejmu trafił budzący sporo kontrowersji rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który docelowo ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę.
Czytaj więcej

Wynagradzanie za dystrybucję PPK, czy to legalne?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Dystrybucja PPK odbywać się będzie przede wszystkim za pośrednictwem portalu PPK. Na portalu będą m.in. gromadzone informacje o funkcjonowaniu PPK, prezentowane też będą oferty instytucji finansowych oferujących PPK.
Czytaj więcej

PPK: Udział związków i reprezentacji osób zatrudnionych w wyborze instytucji finansowej

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

Wybór instytucji finansowej, z którą firmy zobowiązane do wprowadzenia PPK zawrą umowę o zarządzanie, co do zasady odbywać powinien się przy udziale zakładowej organizacji związkowej działającej w danej firmie.
Czytaj więcej

Sukcesja przedsiębiorstw a nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Sukcesja w biznesie jest rozumiana jako przekazanie zarządu nad firmą przez założyciela jego następcy.
Czytaj więcej

Zmiany w składzie KNF oraz wyższe kary dla menedżerów instytucji finansowych

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

15 grudnia 2018 r. zmianie uległ skład Komisji Nadzoru Finansowego oraz dodano możliwość nakładania kar do 5 mln zł na menedżerów instytucji finansowych za umyślne naruszenie zbiorowych interesów konsumentów lub za stosowanie klauzul niedozwolonych.
Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9    14