Przełomowy wyrok dla działalności call center

Specjalista: Marta Wilińska

Stanowisko: aplikant adwokacki w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 4 stycznia 2019 r. wydał przełomowy dla działalności telemarketingowej wyrok (sygn. akt IV Ca 1873/16).
Czytaj więcej

Rządowe plany zaostrzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

​W dniu 11 stycznia 2019 r. do Sejmu trafił budzący sporo kontrowersji rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który docelowo ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę.
Czytaj więcej

Wynagradzanie za dystrybucję PPK, czy to legalne?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Dystrybucja PPK odbywać się będzie przede wszystkim za pośrednictwem portalu PPK. Na portalu będą m.in. gromadzone informacje o funkcjonowaniu PPK, prezentowane też będą oferty instytucji finansowych oferujących PPK.
Czytaj więcej

PPK: Udział związków i reprezentacji osób zatrudnionych w wyborze instytucji finansowej

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Wybór instytucji finansowej, z którą firmy zobowiązane do wprowadzenia PPK zawrą umowę o zarządzanie, co do zasady odbywać powinien się przy udziale zakładowej organizacji związkowej działającej w danej firmie.
Czytaj więcej

Sukcesja przedsiębiorstw a nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Sukcesja w biznesie jest rozumiana jako przekazanie zarządu nad firmą przez założyciela jego następcy.
Czytaj więcej

Zmiany w składzie KNF oraz wyższe kary dla menedżerów instytucji finansowych

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

15 grudnia 2018 r. zmianie uległ skład Komisji Nadzoru Finansowego oraz dodano możliwość nakładania kar do 5 mln zł na menedżerów instytucji finansowych za umyślne naruszenie zbiorowych interesów konsumentów lub za stosowanie klauzul niedozwolonych.
Czytaj więcej

Chroniony pracownik wróci na etat

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

TK orzekł, że pozbawienie pracownika objętego ochroną przedemerytalną, prawa żądania przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach tylko dlatego, że był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, narusza zasadę równości.
Czytaj więcej

PPK – ile właściwie mogę mieć tych planów?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

PPK mimo, że dobrowolne dla pracownika, to jednocześnie są obowiązkowe dla pracodawcy. Zgodnie z harmonogramem przewidzianym w ustawie, pracodawcy zatrudniający określoną liczbę pracowników będą zobowiązani sukcesywnie do wdrażania PPK.
Czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8    13