Badanie opinii i satysfakcji klienta – czy to informacja handlowa czy już marketing?

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Badanie opinii i satysfakcji klienta to jedno z podstawowych narzędzi pozwalających na monitorowanie jakości oferowanych usług z perspektywy ich bezpośredniego odbiorcy.
Czytaj więcej

Wynagradzanie dystrybutorów ubezpieczeń

Specjalista: Agata Kwaśniewska

Stanowisko: aplikantka radcowska w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI podczas szkolenia, zorganizowanego w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured, dotyczącego kontroli organu nadzoru u dystrybutorów ubezpieczeń wyjaśniali m.in. zagadnienia prawne związane z wynagradzaniem pośredników.
Czytaj więcej

Kontrola vs wizyta nadzorcza

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Podczas szkolenia zorganizowanego w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured, poświęconego kontroli prowadzonych przez organ nadzoru, padło dość ciekawe pytanie: czym właściwie różni się kontrola KNF od wizyty nadzorczej. Co na to przepisy?
Czytaj więcej

Zakłady ubezpieczeń pod lupą KNF

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Nadzorowi KNF nad dystrybutorami ubezpieczeń poświecono cały rozdział 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Od wejścia w życie ustawy upłynął już rok.
Czytaj więcej

Kto mi odda moje pieniądze?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Pożyczyłem od banku trochę kasy. Franków w tym było niewiele, ale zastanawiam się, czy wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi, nie powinienem był pożyczyć całości w szwajcarskiej walucie?
Czytaj więcej

Pracownicy częściej pozwą o mobbing i nierówne traktowanie

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

7 września 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy dotyczą m.in. kwestii związanych z mobbingiem oraz równym traktowaniem pracowników.
Czytaj więcej

Zasada proporcji w ubezpieczeniach

Specjalista: Agata Kwaśniewska

Stanowisko: aplikantka radcowska w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Jedną z często stosowanych zasad dotyczących wypłaty odszkodowań z umów ubezpieczenia majątku jest zasada proporcji. Ma ona znaczenie przy niedoubezpieczeniu mienia objętego ochroną.
Czytaj więcej

Nowy wzór świadectwa pracy

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

Dnia 29 czerwca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wprowadziło nowy, pomocniczy wzór świadectwa pracy.
Czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8    14