KNF wyjaśnia wątpliwości odnośnie realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Komisja Nadzoru Finansowego, realizując swoje ustawowe zadanie w zakresie podejmowania działań edukacyjnych i informacyjnych, w ostatnich dniach 2019 r. skierowała do zakładów ubezpieczeń pismo.
Czytaj więcej

Interwencja produktowa, czym jest i co oznacza?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Komisja Nadzoru Finansowego już kilka miesięcy temu jednogłośnie zaakceptowała założenia interwencji produktowej, dotyczącej ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).
Czytaj więcej

Osoba zatrudniona, czyli dla kogo PPK?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracodawców - jeżeli nie podlegają ustawowemu wyłączeniu, muszą zapewnić PPK swoim pracownikom - i dobrowolne dla pracowników. Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK.
Czytaj więcej

Zapobieganie konfliktom interesów przez dystrybutorów ubezpieczeń na życie z UFK

Specjalista: Agata Kwaśniewska

Stanowisko: aplikantka radcowska

Zapobieganie konfliktom interesów w procesie dystrybucji ubezpieczeń to jeden z tematów, które analizowane były w czasie szkolenia przeprowadzonego przez ekspertów kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured.
Czytaj więcej

Obowiązek aktualizacji danych dot. brokera ubezpieczeniowego w rejestrze KNF

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w przypadku zmiany danych, objętych wpisem do rejestru brokerów, broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Czytaj więcej

Zlecenie wykonania czynności specjalistycznych przez brokera ubezpieczeniowego

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń broker ubezpieczeniowy może zlecić wykonywanie czynności wymagających specjalistycznej wiedzy innym podmiotom, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów.
Czytaj więcej

Badanie opinii i satysfakcji klienta – czy to informacja handlowa czy już marketing?

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Badanie opinii i satysfakcji klienta to jedno z podstawowych narzędzi pozwalających na monitorowanie jakości oferowanych usług z perspektywy ich bezpośredniego odbiorcy.
Czytaj więcej

Wynagradzanie dystrybutorów ubezpieczeń

Specjalista: Agata Kwaśniewska

Stanowisko: aplikantka radcowska

Eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI podczas szkolenia, zorganizowanego w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured, dotyczącego kontroli organu nadzoru u dystrybutorów ubezpieczeń wyjaśniali m.in. zagadnienia prawne związane z wynagradzaniem pośredników.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    13