Jawność polisy OC w przetargach publicznych. Zasady, wyjątki, najczęstsze błędy

Specjalista: Piotr Trębicki

Stanowisko: senior partner, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W przetargach publicznych zamawiający często od wykonawców wymagają złożenia odpowiedniej polisy OC. Możliwość domagania się takiego dokumentu wprowadzono w art. 58 ust. 3 dyrektywy dot. klasycznych zamówień publicznych (2014/24/UE).
Czytaj więcej

Komunikat UODO ws. sprawdzania temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Przepisy o ochronie danych osobowych nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych pracowników i gości w zakresie np. mierzenia temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi.
Czytaj więcej

Wnioski o rejestrację agentów tymczasowo na podstawie kopii wymaganych dokumentów

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru agentów na podstawie wniosku złożonego przez zakład ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Czytaj więcej

Jest stanowisko UZP w sprawie zatrzymania wadium

Specjalista: Piotr Trębicki

Stanowisko: senior partner, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Jest długo wyczekiwane stanowisko UZP w sprawie zatrzymywania wadium podczas panującej epidemii COVID-19.
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów dot. egzaminu dla OFWCA

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W okresie epidemii egzaminy dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych i czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń lub czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji będą mogły być przeprowadzane na odległość.
Czytaj więcej

Program komputerowy jako wynalazek

Specjalista: Marta Pasztaleniec

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Przepisy prawa przyznają ochronę programom komputerowym w zakresie wynikającym z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, traktując program jako utwór, tj. przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze.
Czytaj więcej

Inni mają innowacje, a my mamy RODO

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

od kilku tygodni z dużym zainteresowaniem śledzę i słucham audycji (w formie podcastów i vlogów) przygotowywanych przez Warsaw Enterprise Institute, a prowadzonych przez Prezesa Instytutu – Tomasza Wróblewskiego.
Czytaj więcej

Pracodawca ujawni proponowane wynagrodzenie już w ogłoszeniu o pracę?

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Do I czytania w Sejmie skierowany został poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy zobowiązujący pracodawców do wskazywania w ofertach pracy wysokości proponowanego wynagrodzenia brutto.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    13