Nowe zasady dotyczące identyfikacji elektronicznej

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W dniu 29 września 2016 r. opublikowana została Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Ustawa ma na celu dostosowanie prawa krajowego do nowych regulacji w obszarze usług zaufania.
Czytaj więcej

Ubezpieczenia z UFK, co dalej?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Z całą pewnością niejeden menadżer zaangażowany w tworzenie i sprzedaż ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zastanawia się nad tym, jaka przyszłość czeka produkty tego typu?
Czytaj więcej

Nowe formy czynności prawnych w Kodeksie cywilnym

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

8 września 2016 weszła w życie krótka, ale dość ważna nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego. Nowelizacja wprowadza do naszego porządku prawnego formę dokumentową czynności prawnych oraz modyfikuje nieco zasady związane z formą elektroniczną.
Czytaj więcej

Coraz bliżej do zaskarżania wyboru oferty najkorzystniejszej w każdym przypadku

Specjalista: Matylda Kraszewska

Stanowisko: radca prawny

Na etapie prac nad zmianą PZP, rynek z niecierpliwością wypatrywał wprowadzenia do ustawy możliwości zaskarżania do Krajowej Izby Odwoławczej wyboru oferty najkorzystniejszej, niezależnie od wartości postępowania.
Czytaj więcej

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Specjalista: Marcin Sroga

Stanowisko: senior associate, adwokat w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Uchwalona 13 maja przez Sejm ustawa wprowadzająca klauzulę obejścia prawa podatkowego wprowadza kolejny instrument, przy pomocy którego fiskus ma zamiar skuteczniej przeciwdziałać agresywnej optymalizacji podatkowej.
Czytaj więcej

Zwolnienie pożyczek od podatku od czynności cywilnoprawnych („PCC”)

Specjalista: Marcin Sroga

Stanowisko: senior associate, adwokat w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Umowy pożyczki są generalnie opodatkowane 1% PCC. Jednakże ustawa o PCC zwalnia z PCC pożyczkę udzieloną spółce kapitałowej przez jej wspólnika. Niestety ustawa nie przewiduje już zwolnienia dla pożyczek udzielanych przez spółkę jej wspólnikowi.
Czytaj więcej

Transakcje wewnątrz grupy kapitałowej począwszy od 2017 r. – nowe limity dla obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowy

Specjalista: Marcin Sroga

Stanowisko: senior associate, adwokat w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywały nowe przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych. W szczególności na nowo zdefiniowano limity transakcji z podmiotami powiązanymi, po przekroczeniu których podatnik będzie musiał sporządzić taką dokumentację.
Czytaj więcej

Transgraniczne świadczenie usług na terytorium Polski (wprowadzenie)

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zasadnicza zmiana w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczy zasad nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń z państw członkowskich UE wykonującymi działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Czytaj więcej
1    12  13  14  15  16  17  18    18