Zabezpieczenie tak, ale nie w zamówieniach publicznych

Specjalista: Matylda Kraszewska

Stanowisko: radca prawny

Z najnowszych doniesień dziennika Rzeczpospolita wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o ustanowienie zabezpieczenia w sprawie, która dotyczyła zamówień publicznych (sygn. akt XXIII Ga 1969/16).
Czytaj więcej

Konwersja pożyczki na kapitał a rozliczenie CIT u wspólnika

Specjalista: Karolina Donowska

Stanowisko: doradca podatkowy, Senior Associate w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Niejednokrotnie w praktyce zdarza się, że spółka kapitałowa jest finansowana pożyczkami udzielanymi przez wspólnika. Równie częstym zjawiskiem jest brak fizycznej spłaty tego zadłużenia przez spółkę gdyż strony decydują się na tzw. konwersję pożyczki...
Czytaj więcej

Rozliczenie VAT za styczeń już na nowych zasadach

Specjalista: Karolina Donowska

Stanowisko: doradca podatkowy, Senior Associate w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, mająca na celu uszczelnienie poboru VAT oraz ograniczenie nadużyć. Należy mieć na uwadze przede wszystkim następujące zmiany.
Czytaj więcej

Zmiany w sposobie reprezentacji osób prawnych – dopuszczalność prokury łącznej niewłaściwej

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat

W ramach tworzenia rządowego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, ustawodawca dostrzegł problem rozbieżności praktyki obrotu oraz przepisów kodeksu cywilnego, w przedmiocie dopuszczalności udzielania tzw. prokury łącznej niewłaściwej.
Czytaj więcej

Pośrednicy ubezpieczeniowi będą obowiązani rozpatrywać reklamacje

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń nowelizuje ustawę o reklamacjach poprzez rozszerzenie zakresu podmiotów rynku finansowego na pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.
Czytaj więcej

Sobota nie będzie już ostatnim dniem terminu

Specjalista: Matylda Kraszewska

Stanowisko: radca prawny

Kwestia soboty, jako ostatniego dnia terminu na dokonanie określonej czynności od zawsze budziła wiele kontrowersji, zarówno w zamówieniach publicznych, jak i w prawie cywilnym. Do tej pory obowiązywała zasada „czerwonej kartki z kalendarza”.
Czytaj więcej

Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat

W dniu 10 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jej założeniem jest prostsze i szybsze rozwiązywanie sporów, powstałych pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, na drodze pozasądowej.
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel ma prawo żądać zwrotu wydatków na pojazd zastępczy od ubezpieczyciela sprawcy szkody

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w uchwale z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt III CZP 74/16) uznał, że ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego na podstawie umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje roszczenie regresowe.
Czytaj więcej
1    12  13  14  15  16  17  18    18