Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - niepełne wykonanie umowy może oznaczać obowiązek zwrotu prowizji przez agenta

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat

Wyrok TSUE C-48/16 rozstrzygnął trwający w doktrynie spór dotyczący tego, czy niezawinione przez zleceniodawcę częściowe niewykonanie umowy uprawnia do żądania zwrotu części wypłaconej agentowi prowizji. Sam wyrok oparto o treść dyrektywy Rady 86/653/EWG.
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele będą obowiązani sprawdzać OC agentów

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W najnowszym, trzecim już po grudniowym i marcowym, projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 19 maja 2017 r., przewidziano dla zakładów ubezpieczeń nowy obowiązek.
Czytaj więcej

RODO - rewolucja czy ewolucja?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Już od kilku miesięcy coraz głośniej mówi się o konieczności bacznego zwrócenia uwagi przez przedsiębiorców na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Czytaj więcej

Kto będzie dystrybuował ubezpieczenia?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w początkowym brzmieniu zakładał dość prosty podział dystrybutorów ubezpieczeń, w części wzorując się na dyrektywie w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.
Czytaj więcej

Ograniczanie wypłat ze szkód na osobie – a jednak można

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Jak donoszą media, w Ministerstwie Zdrowia zakończono pracę nas projektem aktu prawnego, który ma uregulować zasady wypłaty świadczeń z tytułu szkód wyrządzonych pacjentom w związku z błędami popełnionymi przez szpitale.
Czytaj więcej

Wynagrodzenie dystrybutora ubezpieczeń w świetle projektu nowej ustawy

Specjalista: Marta Wilińska

Stanowisko: aplikant adwokacki w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) wprowadza przepis, zgodnie z którym dystrybutor wykonując dystrybucję ubezpieczeń ma postępować uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem swoich klientów.
Czytaj więcej

Zbliżają się zmiany w opodatkowaniu VAT usług likwidacji szkód

Specjalista: Marcin Zimny

Stanowisko: partner, doradca podatkowy w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Od dnia 1 lipca 2017 r. usługi likwidacji szkód będą opodatkowane VAT. Z tym dniem wejdzie w życie zmiana ustawy o VAT polegająca na wykreśleniu ust. 13 i 14 w art. 43 tej ustawy. W konsekwencji, zostanie usunięte zwolnienie dla usług...
Czytaj więcej

Wpływ Rozporządzenia PRIIPs na zmiany w sektorze usług finansowych

Specjalista: Marta Wilińska

Stanowisko: aplikant adwokacki w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
Czytaj więcej
1    11  12  13  14  15  16  17    18