Ubezpieczyciel OC odpowiedzialny również za nawiązkę

Specjalista: Przemysław Stopnicki

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W świetle najnowszego orzecznictwa, sprawca wypadku drogowego zobowiązany wyrokiem karnym do zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego w wypadku, może żądać zwrotu zapłaconej kwoty od swojego ubezpieczyciela na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia OC.
Czytaj więcej

II Raport Rzecznika Finansowego – troska o klienta, czy skrajna nieodpowiedzialność

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W dniu 31.03.2016 r. Rzecznik Finansowy przedstawił II Raport nt. ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej: Raport).
Czytaj więcej

Umowy ubezpieczenia zawarte pod rządami starej ustawy. Komentarz do art. 482 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i...

Specjalista: Ewelina Bukowska

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Co do zasady nowa ustawa w zakresie zawartych umów ubezpieczenia nadaje prymat zasadzie, że nowe przepisy stosuje się wprost. Zasada ta jednak obwarowana jest pewnymi wyjątkami, wskazanymi właśnie w omawianym art. 482. 
Czytaj więcej

Podatkowe skutki dzielenia się kurtażem

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Od cywilistycznego spojrzenia na kwestię wypłaty i podziału kurtażu, co nie powinno rodzić poważniejszych wątpliwości,  dla praktyków bardziej interesujące wydaje się związane z tym faktem zagadnienie opodatkowania takich przepływów podatkiem VAT.
Czytaj więcej

Art. 18 nowej ustawy a udział w zysku

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Jak się okazuje wiele emocji wzbudza kwestia wypłacania przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu udziału w zysku wypracowanym w ramach umowy ubezpieczenia, w kontekście art. 18 nowej ustawy ubezpieczeniowej.
Czytaj więcej

Nadchodzą czasy „WIELKIEJ REGULACJI”

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Wiele na to wskazuje, że rok 2014, w którym KNF dał prawdziwy popis swojej prawotwórczej aktywności, uraczając rynek m.in. kilkoma obszernymi wytycznymi i Rekomendacją U, to jedynie zapowiedź tego, co nas czeka w najbliższych latach.
Czytaj więcej
1    7  8  9  10  11  12  13