W jakich okolicznościach i w jakich terminach podatnicy muszą dokonywać przeglądów i aktualizacji dokumentacji TP?

Specjalista: Marcin Zimny

Stanowisko: partner, doradca podatkowy w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

W najnowszej interpretacji ogólnej z dnia 28 marca 2018 r., nr DCT.8201.6.2018 Minister Finansów zawarł wskazówki odnośnie konieczności okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji transakcji.
Czytaj więcej

W jakich okolicznościach i w jakich terminach podatnicy muszą dokonywać przeglądów i aktualizacji dokumentacji TP?

Specjalista: dr Izabela Andrzejewska-Czernek

Stanowisko: radca prawny

W najnowszej interpretacji ogólnej z dnia 28 marca 2018 r., nr DCT.8201.6.2018 Minister Finansów zawarł wskazówki odnośnie konieczności okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji transakcji.
Czytaj więcej

Dłuższy termin na przygotowanie dokumentacji TP – nowe rozporządzenie MF

Specjalista: Marcin Sroga

Stanowisko: senior associate, adwokat w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Dnia 14 marca 2018 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej. Rozporządzenie już weszło w życie.
Czytaj więcej

Pośrednicy ubezpieczeniowi już wkrótce będą zobowiązani do stosowania ADR

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Skrót ADR (alternative dispute resolution) oznacza alternatywne metody rozstrzygania sporów, które w założeniu mają polegać na prostym, szybkim, tanim, a przede wszystkim skutecznym rozwiązywaniu sporów między konsumentem a przedsiębiorcą.
Czytaj więcej

OC jako ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej w działalności firmy leasingowej

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: radca prawny

Na początku roku pojawiła się szeroko dyskutowana inicjatywa, aby przypisać ubezpieczenie OC do kierowcy, a nie do samochodu. Pomysł upadł, ale pozostały wątpliwości - czyj interes chroni to ubezpieczenie?
Czytaj więcej

Porównywarki jako dystrybutorzy ubezpieczeń

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, w ślad za dyrektywą IDD, do dystrybutorów ubezpieczeń zalicza tzw. porównywarki internetowe.
Czytaj więcej

Co agent ubezpieczeniowy powinien wiedzieć o RODO (cz. I)?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zacznie w całości obowiązywać 25 maja 2018 roku.
Czytaj więcej

Nowe zasady profilowania w działalności zakładów ubezpieczeń

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Profilowanie, czyli ogólnie rzecz ujmując kategoryzowanie osób na podstawie ich różnych cech osobowych, jest w zasadzie powszechnie stosowane przez zakłady ubezpieczeń, w zależności od przyjętego modelu – w większym lub mniejszym zakresie.
Czytaj więcej
1    9  10  11  12  13  14  15    18