Co i jak zmienia się w obowiązku informacyjnym pod rządami RODO?

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wejdzie w życie w całej Unii Europejskiej już 25 maja 2018 roku. Mimo, że do tej daty zostało mniej niż sześć miesięcy, część organizacji nadal ma wiele pytań i wątpliwości jak poprawnie zastosować RODO? 
Czytaj więcej

Czy RODO otworzy furtkę do nadużyć w ubezpieczeniach?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady, mimo, że jeszcze formalnie nie weszło w życie, to już wzbudza mnóstwo emocji.
Czytaj więcej

Wskaźnik kosztów dystrybucji – czym jest i dlaczego jest tak ważny?

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W związku z tym, że w dyrektywie IDD nie zdefiniowano pojęcia wskaźnika kosztów dystrybucji, polski ustawodawca w art. 3 ust. 1 pkt 21 UDU wprowadził własną definicję.
Czytaj więcej

Trwały nośnik w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń to nie tylko papier

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zgodnie z art. 2 pkt 4  ustawy o prawach konsumenta, do którego wprost odwołuje się art. 3 ust. 1 pkt 19 UDU, trwały nośnik to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego.
Czytaj więcej

Analiza potrzeb w tzw. „grupówkach” – czy także dla ubezpieczonego?

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 9 ust. 1 projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, dystrybutor ubezpieczeń ma obowiązek określić wymagania i potrzeby klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
Czytaj więcej

Senators introduced amendments to the act on insurance distribution

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

During the 51st session of the Upper Chamber of the Parliament of the Republic of Poland, held on 7th December, the Senators adopted the act on insurance distribution with 5 amendments thereto.
Czytaj więcej

Wnoszenie wielu identycznych pozwów dotyczących tej samej klauzuli abuzywnej to nadużycie prawa podmiotowego

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W omawianej sprawie dziesięciu powodów, reprezentowanych przez tego samego pełnomocnika wystąpiło z dziesięcioma identycznie brzmiącymi pozwami o uznanie za niedozwolone postanowienia znajdującego się w regulaminie sklepu internetowego.
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - niepełne wykonanie umowy może oznaczać obowiązek zwrotu prowizji przez agenta

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Wyrok TSUE C-48/16 rozstrzygnął trwający w doktrynie spór dotyczący tego, czy niezawinione przez zleceniodawcę częściowe niewykonanie umowy uprawnia do żądania zwrotu części wypłaconej agentowi prowizji. Sam wyrok oparto o treść dyrektywy Rady 86/653/EWG.
Czytaj więcej
1    7  8  9  10  11  12  13    14