Zbliżają się zmiany w opodatkowaniu VAT usług likwidacji szkód

Specjalista: Marcin Zimny

Stanowisko: partner, doradca podatkowy w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Od dnia 1 lipca 2017 r. usługi likwidacji szkód będą opodatkowane VAT. Z tym dniem wejdzie w życie zmiana ustawy o VAT polegająca na wykreśleniu ust. 13 i 14 w art. 43 tej ustawy. W konsekwencji, zostanie usunięte zwolnienie dla usług...
Czytaj więcej

Wpływ Rozporządzenia PRIIPs na zmiany w sektorze usług finansowych

Specjalista: Marta Wilińska

Stanowisko: aplikant adwokacki w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
Czytaj więcej

Zabezpieczenie tak, ale nie w zamówieniach publicznych

Specjalista: Matylda Kraszewska

Stanowisko: radca prawny

Z najnowszych doniesień dziennika Rzeczpospolita wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o ustanowienie zabezpieczenia w sprawie, która dotyczyła zamówień publicznych (sygn. akt XXIII Ga 1969/16).
Czytaj więcej

Konwersja pożyczki na kapitał a rozliczenie CIT u wspólnika

Specjalista: Karolina Donowska

Stanowisko: doradca podatkowy, Senior Associate w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Niejednokrotnie w praktyce zdarza się, że spółka kapitałowa jest finansowana pożyczkami udzielanymi przez wspólnika. Równie częstym zjawiskiem jest brak fizycznej spłaty tego zadłużenia przez spółkę gdyż strony decydują się na tzw. konwersję pożyczki...
Czytaj więcej

Rozliczenie VAT za styczeń już na nowych zasadach

Specjalista: Karolina Donowska

Stanowisko: doradca podatkowy, Senior Associate w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, mająca na celu uszczelnienie poboru VAT oraz ograniczenie nadużyć. Należy mieć na uwadze przede wszystkim następujące zmiany.
Czytaj więcej

Zmiany w sposobie reprezentacji osób prawnych – dopuszczalność prokury łącznej niewłaściwej

Specjalista: Wojciech Kośla

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W ramach tworzenia rządowego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, ustawodawca dostrzegł problem rozbieżności praktyki obrotu oraz przepisów kodeksu cywilnego, w przedmiocie dopuszczalności udzielania tzw. prokury łącznej niewłaściwej.
Czytaj więcej

Pośrednicy ubezpieczeniowi będą obowiązani rozpatrywać reklamacje

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń nowelizuje ustawę o reklamacjach poprzez rozszerzenie zakresu podmiotów rynku finansowego na pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.
Czytaj więcej

Sobota nie będzie już ostatnim dniem terminu

Specjalista: Matylda Kraszewska

Stanowisko: radca prawny

Kwestia soboty, jako ostatniego dnia terminu na dokonanie określonej czynności od zawsze budziła wiele kontrowersji, zarówno w zamówieniach publicznych, jak i w prawie cywilnym. Do tej pory obowiązywała zasada „czerwonej kartki z kalendarza”.
Czytaj więcej
1    7  8  9  10  11  12  13    13