Zostaną przesunięte terminy przekazywania do UKNF sprawozdań przez towarzystwa ubezpieczeń

Dodano: 25-03-2020
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

20 marca br. EIOPA opublikowała rekomendacje dla organów nadzoru. Wskazała w nich na potrzebę elastycznego podejścia nadzoru do terminów raportowania przez towarzystwa ubezpieczeń i wypełniania przez podmioty obowiązków informacyjnych względem nadzorcy.

Rekomendacje EIOPA dotyczą przesunięcia o 8 tygodni terminu na:

  • przekazanie regularnego sprawozdania do celów nadzoru („RSR”)
  • przekazanie rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe („roczne QRT”), z wyłączeniami  
  • przekazanie rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe („roczne QRT dla Grup”), z wyłączeniami
  • ujawnienie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej („SFCR”), z wyłączeniami

Zgodnie z rekomendacjami EIOPA, sprawozdania za I kwartał 2020 r. powinny zostać przesunięte o 1 tydzień. Dotyczy to przekazania kwartalnych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe („kwartalne QRT” i „kwartalne QRT dla Grup”) oraz kwartalnych danych na potrzeby stabilności finansowej („kwartalne QRT FS” i „kwartalne QRT FS dla Grup”), z wyłączeniem formularza dot. instrumentów pochodnych – transakcji.

EIOPA chce, aby zakłady ubezpieczeń dodatkowo ujawniły informację o wpływie COVID-19 na dane i informacje ujawniane w ramach SFCR.

Polski nadzorca poinformował, że uwzględni ww. rekomendacje w postaci nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Aktualnie UKNF uczestniczy w pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem „Tarczy Antykryzysowej”.  

wstecz