Zmowy przetargowe

Dodano: 16-11-2021
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, wszczął trzy postępowania po tym jak do urzędu wpłynęły informacje o możliwości zawarcia zmów przetargowych pomiędzy wykonawcami świadczącymi usługi remontowo-budowlane. Chróstny postawił zarzuty trzem podmiotom z woj. wielkopolskiego.

Pierwsze z postępowań dotyczy możliwej zmowy między przedsiębiorcami: Antczak Sprzątanie Remonty Handel z Kalisza i Tech-Fen z Gostyczyny. Drugie - niedozwolonego porozumienia tych podmiotów ze spółką Kamastra z Kalisza. W trzeciej sprawie Tomasz Chróstny postawił zarzuty spółkom: Antczak Sprzątanie Remonty Handel i Kamastra.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta podejrzewa, że celem działania przedsiębiorców był wybór droższej oferty przez zamawiającego. W momencie gdy ich propozycje były najkorzystniejszymi, zwycięzca przetargu nie uzupełniał oferty o żądane przez zamawiającego dokumenty albo informował go o rezygnacji z udziału w postępowaniu. Wtedy przetarg wygrywał drugi uczestnik zmowy, który złożył ofertę droższą.

- Przypominam, że przedsiębiorcy startujący w przetargach powinni samodzielnie kalkulować swoje oferty. Ustalanie ich wspólnie z innymi podmiotami, zmawianie się  w celu wybrania droższej oferty przez zamawiającego, jest niezgodne z prawem i zagrożone sankcjami do 10 proc. rocznego obrotu. Stosowanie procedury przetargowej przez jednostki budżetowe ma na celu racjonalne wydawanie publicznych środków. Zmowy podmiotów ubiegających się o zamówienia są zatem nie tylko złamaniem obowiązujących przepisów ochrony konkurencji, ale również działaniem na szkodę polskiej gospodarki – powiedział prezes UOKiK.

wstecz