Zgoda KNF na przejęcie Avivy przez Allianz

Dodano: 05-11-2021
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

4 listopada Komisja nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie firmy ubezpieczeniowej Aviva przez Allianz.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia akcji majątkowej Avivy TUO oraz Avivy TUnŻ przez Allianz Holding eins GmbH, a także pośredniego nabycia akcji towarzystwa przez Allianz SE, w liczbie zapewniającej przekroczenie połowy ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz przekroczenie połowy udziału w kapitale zakładowym obu firm. Taką samą decyzję Komisja podjęła co do obu towarzystw joint venture Santander Aviva.

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego była niezbędna do zakończenia ogłoszonej wiosną transakcji przejęcia polskich biznesów Avivy przez Allianz. Wartość transakcji wynosi 2,7 mld euro, czyli 12,5 mld zł. Krok ten jest elementem realizacji ogłoszonej latem ubiegłego roku strategii Avivy, która zdecydowała się na skoncentrowanie swojej działalności na rynkach brytyjskim, irlandzkim i kanadyjskim.

Allianz, po przejęciu Avivy, stanie się drugą co do wielkości pod względem zysku operacyjnego firmą ubezpieczeniową Europy Środkowo-Wschodniej.

wstecz