Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji dotyczące reasekuracji biernej/retrocesji

Dodano: 02-03-2015

Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała „Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji dotyczące reasekuracji biernej/retrocesji”.

Wytyczne stanowią ramy dla poprawnej identyfikacji, pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyk związanych z reasekuracją, a także zarządzania nimi. Są one zbiorem zalecanych działań w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które pośrednio i bezpośrednio powinny zapewniać wdrożenie odpowiednich standardów w ramach wszystkich procesów związanych z reasekuracją.

Wytyczne KNF zostały wprowadzone w dniu 1 stycznia 2015 r.

Tekst Wytycznych jest dostępny na stronie internetowej KNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/Images/Reasekuracja_wytyczne_tcm75-38378.pdf

Pliki do pobrania

wstecz