Wartość wykupu uwzględniająca porozumienie ws. obniżenia opłat likwidacyjnych nie wyłącza abuzywności postanowień umownych

Dodano: 07-06-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił istotny pogląd w sprawie przeciwko Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w sprawie dotyczącej postanowień umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (Generali Omniprofit ze składką regularną) regulujących wysokość opłat likwidacyjnych.

W rozpoznawanej sprawie powód domagał się uznania za niedozwolone postanowień umownych określających wysokość opłat likwidacyjnych. Konsument zgłosił roszczenie zwrotu kwoty pobranej przez Generali w związku z jej przedwczesnym wypowiedzeniem. Powód złożył wniosek o wypłatę wartości polisy po trzech latach od jej zawarcia.

Wartość wykupu została oszacowana przez Generali Życie zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu Prezesa UOKiK z zakładem ubezpieczeń dot. obniżenia opłat likwidacyjnych z dnia 19 grudnia 2015 r. (czytaj więcej: Kolejni ubezpieczyciele obniżyli opłaty likwidacyjne).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz