W KNF rozmawiano na temat rozwoju innowacji finansowych

Dodano: 14-12-2016
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Kategorie :

Jak podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w dniu 9 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego z przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju. Przedstawiciele instytucji rozmawiali o możliwych działaniach na rzecz rozwoju innowacji finansowych, tzw. FinTech w Polsce. 

W trakcie piątkowego spotkania ustalono powołanie zespołu roboczego, w skład którego będą wchodzić przedstawiciele Komisji, resortów rozwoju i finansów. Do zadań zespołu będzie należeć analiza obowiązujących przepisów prawa i regulacji nadzorczych w celu zidentyfikowania ewentualnych barier natury regulacyjnej dla rozwoju działalności podmiotów wdrażających nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze usług finansowych. Zespół także będzie zobowiązany do ustalenia zakresu działań, które mogłyby podjąć organy państwa w zakresie obowiązujących aktów prawnych wydawanych na szczeblu Unii Europejskiej.

Ponadto, jak podał UKNF w komunikacie, na spotkaniu zwrócono uwagę na fundamentalne znaczenie, jakie w dłuższej perspektywie ma bezpieczeństwo innowacji technologicznych dla trwałego rozwoju rynku usług finansowych. Dodatkowo, zdaniem uczestników spotkania, istnieje konieczność wspierania rozwiązań zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oferowanych usług, tak aby nie podważyć zaufania korzystających z nich klientów.

wstecz