UOKiK zakwestionował klauzule umowne stosowane przez PZU Życie

Dodano: 05-11-2018
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Klauzule zawarte przez PZU Życie w umowach ubezpieczenia na życie zostały zanegowane w postępowaniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

O nierzetelnych praktykach ubezpieczyciela poinformował Rzecznik Finansowych, do którego spływały skargi konsumentów, którzy posiadali w PZU Życie ubezpieczenie na życie w formie umowy indywidualnej lub grupowej. Ich reklamacje odnosiły się do przykładów odmowy wypłaty świadczeń ze względu na wcześniejszą chorobę ubezpieczonego, nawet jeśli nie miała ona wpływu na obecną szkodę.

W czerwcu 2017 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie. UOKiK zanegował klauzulę dot. wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, o następującej treści: „Odpowiedzialność PZU Życie S.A. nie obejmuje ciężkich chorób, które wystąpiły lub z powodu których rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze u ubezpieczonego przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie S.A. w stosunku do ubezpieczonego”.

Jak wyjaśnił Urząd, postanowienie to jest zbyt ogólne. W opinii UOKiK, klient, który przeczytał taką klauzulę nie mógł samodzielnie ustalić, czy jakakolwiek zdiagnozowana u niego w przeszłości choroba spowoduje odmowę wypłaty świadczenia.

– Postanowienia w umowach ubezpieczenia na życie muszą być konkretne. Klient musi wiedzieć, kiedy nie dostanie świadczenia. Dobrze, że PZU Życie to zmieni dzięki naszej interwencji – wyjaśnia Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W toku postępowania wyjaśniającego PZU doprecyzował kwestionowane klauzule. Ubezpieczyciel napisał wprost, że nie wypłaci świadczenia, gdy śmierć, operacja, czy niezdolność do pracy będą wynikały z wcześniejszej choroby, która faktycznie spowodowała dane zdarzenie ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel podał też konkretne choroby oraz zadeklarował zmianę OWU.  

To kolejne postępowanie UOKiK wobec PZU. Wcześniej zakwestionowane zostały praktyki ubezpieczyciela odnoszące się do przedłużania umów ubezpieczeń OC ppm. Czytaj więcej:  UOKiK: PZU zmienia zasady wypowiadania umów OC ppm.

wstecz