UOKiK: wyroki wydane w maju i czerwcu 2016 r. w sprawie decyzji UOKiK

Dodano: 22-07-2016
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż w maju i czerwcu 2016 r. zostało wydanych 14 wyroków w sprawie decyzji lub pozwów UOKiK. Wyroki wydane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie zapadły między innymi w sprawach dotyczących usług finansowych.

Powyższe wyroki dotyczą decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także pozwów UOKiK o uznanie klauzul za niedozwolone. W sześciu sprawach sądy w całości utrzymywały decyzje Urzędu, w dwóch została ona zmieniona, a w jednym przypadku uchylona w całości. Sądy uznały trzy pozwy wniesione przez UOKiK, a jeden został oddalony na korzyść pozwanego.  Poniżej kilka ważnych rozstrzygnięć sądów wydanych w maju i czerwcu 2016 roku.

OCHRONA ZBIOROWYCH INTERESÓW KONSUMENTÓW

Getin Noble Bank - wprowadzanie w błąd klientów zawierających umowy dotyczące polis z UFK

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 21 czerwca 2016 r. (sygn. akt XVII AmA 129/14) orzekł, iż Getin Noble Bank, wprowadzał w błąd klientów zawierających umowy dotyczące polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła wydanej przez UOKiK w grudniu 2013 r. decyzji dotyczącej naruszenia zbiorowych interesów konsumenta przez Getin Noble Bank. Praktyka polegała na niedostatecznym informowaniu o ryzykach oraz kosztach zerwania kontraktu. Na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna w wysokości ponad 5,6 mln zł. Spółka odwołała się od decyzji. W czerwcu  2016 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że działanie Getin Noble Bank było niezgodne z prawem, obniżył jednak karę do 5 milionów zł. SOKiK wskazał, że Urząd nie uwzględnił dobrowolnej kompensacji jako okoliczności łagodzącej.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: uokik, ufk
wstecz