UOKiK: wyroki w sprawie naruszeń konkurencji

Dodano: 09-05-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kategorie :

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił niedawne wyroki sądowe, które zapadły w sprawach decyzji lub pozwów Urzędu z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także pozwów UOKiK o uznanie klauzul za niedozwolone. Wyroki dotyczą takich przedsiębiorców jak: Profi Credit, Provident Polska, Pekao Leasing.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 grudnia 2016 r. (sygn. akt VI ACa 1213/15) orzekł, że Profi Credit stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy. Rozpoznawana sprawa dotyczyła decyzji Prezesa UOKiK z października 2013 r. Prezes Urzędu uznał wówczas, że przedsiębiorca stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

„Spółka nie przekazywała klientom rzetelnej i prawdziwej informacji o zawieranych umowach, o prawie do ich rozwiązania przez kredytobiorcę i wysokości oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. Zdaniem urzędu, Profi Credit wprowadzał również w błąd nieprawidłowo podając całkowitą kwotę udzielonego kredytu” – wyjaśnia w komunikacie UOKiK.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 listopada 2016 r. (sygn. akt VI ACa 1070/15) orzekł, że nałożona przez UOKiK na Pekao Leasing kara jest za wysoka, w stosunku do przychodu uzyskanego w wyniku zakwestionowanej działalności.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła decyzji Prezesa UOKiK z maja 2013 r. Urząd uznał wówczas, iż spółka stosuje nieuczciwe praktyki rynkowe poprzez stosowanie postanowień wzorca umowy, które wprowadzają konsumentów w błąd. Zakwestionowane praktyki dotyczyły ograniczenia praw klientów do naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy przy zakupach na aukcjach internetowych przedmiotów poleasingowych.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 2 lutego 2017 r. (VI ACa 1811/15) obniżył nałożoną przez UOKiK karę finansową na Provident Polska, która wynosiła ponad 484 tys. zł i ustalił wysokość kary na 30 tys. zł. Rozpoznawana sprawa dotyczyła decyzji Prezesa UOKiK z września 2013 r., który uznał wówczas, iż spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów.

„Spółka sugerowała w reklamach prasowych, że w „Raporcie z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich w 2012 roku” opublikowanym przez urząd, uznano umowy, które zawiera z klientami za jedne z najlepszych na rynku kredytów konsumenckich” – wskazuje w komunikacie UOKiK.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny stwierdził, że nałożenie na Provident Polska sankcji finansowej było słuszne, jednak jej wysokość wskazana w decyzji była rażąco wygórowana. Sąd odwołał się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, w świetle którego na wymiar kary winien wpływać stopień bezprawności zachowania przedsiębiorcy, jego szkodliwość dla konsumentów, korzyści, jakie przedsiębiorca osiągnął wskutek stosowania praktyki, a także stopień winy.

Tagi: uokik, konsument
wstecz