UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie sporu frankowiczów z Euro Bankiem

Dodano: 27-10-2016
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kategorie :

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz czwarty przedstawił istotny pogląd w sprawie. Dotyczy on sporu konsumentów z Euro Bankiem w sprawie umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego.

Z wnioskiem w tej sprawie zwrócili się konsumenci, którzy zaciągnęli w Euro Banku kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Rozpoznawana sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Kielcach od marca 2016 r. Konsumenci domagają się unieważnienia wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego wydanego przez bank. Powołują się na to, że klauzule dotyczące zasad określania kursu wymiany walut są nieprecyzyjne, a więc niedozwolone. Zgodnie z kwestionowanymi klauzulami, Euro Bank określa kursy kupna i sprzedaży walut w tabeli, do której odsyła konsumenta.

UOKiK przeanalizował przedstawione przez powodów dokumenty i wydał w tej sprawie pogląd:

- Zgadzamy się ze stanowiskiem konsumentów. Postanowienia są niejednoznaczne i nie precyzują przesłanek, w oparciu o które bank ustala wysokość kursów walut. W efekcie konsument nie może zweryfikować, na jakiej podstawie bank wycenia wartość franka szwajcarskiego – mówi Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem Urzędu, Euro Bank nie powinien dowolnie kształtować kursów wymiany walut. Powinno się to odbywać w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria tym bardziej, że umowy o kredyt hipoteczny są zawierane nawet na kilkadziesiąt lat.

UOKiK podaje, iż w praktyce jeśli mamy niedozwolone postanowienie w umowie, przedsiębiorca nie może powoływać się na tę klauzulę. Może jedynie w ramach aneksu proponować alternatywne rozwiązanie, na które konsument nie musi wyrazić zgody. Jedynie sąd, rozstrzygając sprawę, może wprowadzić przepis prawa w miejsce klauzuli. Jednak na gruncie obowiązujących przepisów w przypadku tej konkretnej umowy nie jest możliwe zastąpienie zakwestionowanych klauzul innymi, ponieważ nie istnieją regulacje, które mogłyby mieć zastosowanie w takiej sytuacji.

Stanowisko Prezesa UOKiK zawierające istotny pogląd w sprawie do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

Tagi: kredyt, uokik
wstecz