UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie Millennium - postanowienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego niedozwolone

Dodano: 31-01-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kategorie :

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał kolejny istotny pogląd. Ponownie dotyczy on sporu konsumentów z Bankiem Millennium w sprawie umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego. Tym razem dotyczy on postanowień ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W ubiegłym tygodniu UOKiK poinformował o wydanym przez Prezesa Urzędu istotnym poglądzie w sprawie sporu frankowiczów z Bankiem Millennium (czytaj więcej: UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie Millennium).

W rozpoznawanej sprawie, toczącej się przed Sądem Rejonowym w Grudziądzu (sygn. akt I C 1615/16) przeciwko Bankowi Millennium, kredytobiorca domaga się zwrotu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (forma dodatkowej ochrony banku w sytuacji gdy, kredytobiorca nie pokryje ze środków własnych wymaganej umową części wartości nieruchomości) oraz uznania klauzul zobowiązujących go do tych opłat za niedozwolone.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz