UOKiK ukarał Lartiq za wprowadzanie konsumentów w błąd przy sprzedaży funduszy inwestycyjnych

Dodano: 27-07-2020
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kategorie :

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że spółka Lartiq (wcześniej Trigon) naruszała prawa konsumentów. Zdaniem UOKiK, podmiot zamieszczał nierzetelne informacje w prezentacjach produktowych i innych dokumentach wykorzystywanych przy emitowaniu certyfikatów inwestycyjnych. Spółka ma zapłacić ponad 7,2 mln zł kary.

Zarzuty postawione spółce dotyczyły przedstawiania konsumentom certyfikatów inwestycyjnych jako coś pośredniego między lokatą bankową a klasycznym funduszem inwestycyjnym. Z prezentacji produktowych wynikało, że umowa gwarancyjna stanowi „pełne zabezpieczenie kapitału”, z minimalną stopą zwrotu na poziomie 5-6 proc. (w zależności od funduszu). Gwarantem funduszy Lartiq była spółka GetBack, o kłopotach której Lartiq wiedziała przed emisją. Mimo to, jak ustalił Urząd, nie informowała konsumentów o możliwym ryzyku niewywiązania się przez GetBack ze zobowiązań.

- Certyfikaty inwestycyjne funduszy Lartiq kupowali konsumenci, którzy nie mieli ani specjalistycznej wiedzy, ani doświadczenia z inwestowaniem w złożone produkty finansowe. Wielu z nich chciało po prostu dobrze ulokować swoje oszczędności, np. z myślą o przyszłej emeryturze. Z ankiet przeprowadzonych przez UOKiK wśród ponad stu nabywców certyfikatów Lartiq wynika, że przy podejmowaniu decyzji o inwestycji większość z nich kierowała się takimi kryteriami, jak ochrona kapitału, pewność inwestycji, brak ryzyka czy bezpieczeństwo. Wprowadzanie tych ludzi w błąd, ukrywanie przed nimi pełnych informacji o ryzyku było działaniem nieetycznym i absolutnie bezprawnym – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK nałożył na Lartiq karę finansową w łącznej wysokości ponad 7,2 mln zł (7.267.124 zł). Spółka ma także poinformować o decyzji wszystkich konsumentów, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne. Z korespondencji dowiedzą się także, że mogą domagać się od przedsiębiorcy naprawienia szkody, czyli unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu kosztów związanych z nabyciem produktu.

wstecz