UOKiK radzi jak uniknąć kary finansowej

Dodano: 26-05-2017
Kategorie :

Przedsiębiorcom, którzy biorą udział w zmowie cenowej grozi kara finansowa do 2 mln zł lub 10% obrotu firmy. Mogą oni jednak uniknąć sankcji dzięki programowi łagodzenia kar leniency. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował „Wyjaśnienia w sprawie programu łagodzenia kar”. Dokument opisuje tryb składania i postępowania z wnioskami o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej – „wnioskami leniency”.

- Nie zawsze jednak udział w zmowie może skończyć się karą. Dzięki programowi łagodzenia kar leniency możliwe jest jej całkowite uniknięcie lub znaczne obniżenie. Przedsiębiorcy jednak nie zawsze wiedzą, w jaki sposób ubiegać się o zwolnienie z sankcji - mówi wiceprezes UOKiK Bernadeta Kasztelan-Świetlik.

Przygotowane przez UOKiK wyjaśnienia zawierają m.in. informacje, kto i w jaki sposób może złożyć taki wniosek, kiedy możliwa jest całkowita, a kiedy częściowa redukcja kary. Na odstąpienie od kary może liczyć uczestnik zmowy, który jako pierwszy dostarczy urzędowi informacje lub dowody na istnienie antykonkurencyjnego porozumienia. Pozostali wnioskodawcy mogą liczyć na obniżenie sankcji od 50 do 20%, w zależności od kolejności zgłoszenia. Urząd w opracowaniu wyjaśnia także obowiązki ciążące na wnioskodawcy, takie jak współpraca z urzędem czy zaprzestanie udziału w porozumieniu.

Opracowany przez UOKiK dokument opisuje również zmiany, które zostały wprowadzone do programu łagodzenia kar po nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Pierwszą z nich jest odpowiedzialność finansowa osób zarządzających przedsiębiorstwem. Drugą - instytucja leniency plus. Umożliwia ona podmiotowi, który ubiega się o redukcję kary pieniężnej, uzyskanie dodatkowego obniżenia kary o 30%, jeśli poinformuje UOKiK o innej zmowie, której również był uczestnikiem. W tej drugiej sprawie będzie miał status pierwszego wnioskodawcy i może uniknąć kary finansowej.

Tagi: uokik
wstecz