UOKiK przygotował bazę wyroków

Dodano: 14-01-2016
Publikator: UOKiK
Kategorie :

Od dnia 30 października 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępna jest baza wyroków sądowych. Zamieszczane są w niej informacje dotyczące wszystkich rozstrzygnięć w sprawach decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o uznanie klauzul za niedozwolone, w których powodem był Prezes UOKiK.

Obecnie w bazie znajdują się wyroki, które zapadły po dniu 1 września 2015 r. Jak zapewnia Urząd, sukcesywnie wpisywanie będą także te rozstrzygnięcia, które zapadły przed tą datą. W pierwszej kolejności uzupełniane będą informacje o wyrokach sądów poprzednich instancji w sprawach, które znajdują się obecnie w bazie.

Baza dostępna jest w zakładce „Wyroki” na stronie internetowej UOKiK. Jest ona zintegrowana z bazą decyzji Prezesa UOKiK. Oznacza to, że na stronie z decyzją dotyczącą danej sprawy znajduje się link do zakładki z informacjami o wyrokach w tej właśnie sprawie. Podobnie przy informacji o wyroku znajdzie się odesłanie do decyzji. W sprawach o kluczowym znaczeniu, obok zamieszczenia informacji o orzeczeniu sądu w bazie, będziemy publikować także komunikaty prasowe. Szczegóły dotyczące zasad zamieszczania wyroków znajdują się w dokumencie "Zasady informowania o sprawowaniu sądowej kontroli nad decyzjami Prezesa UOKiK”.

 

Baza dostępna jest pod adresem: http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf

 

 

wstecz