UOKiK podsumowuje kontrole koncentracji w 2016 r.

Dodano: 14-02-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kategorie :

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2016 r. wydał 196 decyzji w sprawach kontroli koncentracji. Wszystkie decyzje wyrażały zgodę na transakcję, w tym dwukrotnie warunkową.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Postępowanie w sprawie koncentracji jest dwuetapowe. W pierwszym – które trwa do 30 dni - rozpatrywane są sprawy, które nie budzą wątpliwości co do negatywnego wpływu na konkurencję. Bardziej skomplikowane, np. wymagające badania rynku, przechodzą do drugiej fazy. Do czasu postępowania nie wlicza się oczekiwania na usunięcie przez przedsiębiorcę braków oraz uzupełnienie wniosku.

W 2016 r. rozstrzygnięcia UOKiK w sprawie kontroli koncentracji dotyczyły najczęściej szeroko pojętej branży nieruchomości (20 decyzji), spożywczej (18) oraz motoryzacyjnej (15). W branży ubezpieczeniowej Urząd wydał decyzje w sprawie przejęcia Liberty Ubezpieczenia przez AXA Ubezpieczenia TUiR (czytaj więcej: UOKiK zgodził się na koncentrację w branży ubezpieczeniowej) oraz przejęcia Notus przez Nationale – Nederlanden (czytaj więcej: Jest zgoda na przyjęcie Domu Kredytowego Notus przez Nationale – Nederlanden).

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: uokik, kontrola
wstecz