UOKiK po raz kolejny ukarał EGF Council

Dodano: 03-04-2018
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości 5,7 mln zł na Europejską Grupę Finansową Council. Urząd stwierdził stosowanie przez spółkę niedozwolonych klauzul we wzorcach umów.

- Klauzule w umowach EGF Council są niejednoznaczne i nieprecyzyjne. Są sprzeczne też z dobrymi obyczajami. Przykładowo klient, czytając umowę, nie wiedział, ile będzie go kosztowało wynagrodzenie dla firmy, ponieważ nie było ono określone. To było celowe działanie, aby osiągnąć duże zyski – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

W grudniu 2016 r. UOKiK rozpoczął postępowanie przeciwko spółce EFG Council, działającej pod nazwą Personal Finance. Spółka specjalizuje się w pośrednictwie kredytowym. W toku postępowania UOKiK przeanalizował wzorce umów pod kątem występowania w nich niedozwolonych klauzul. W sumie UOKiK 13 postanowień uznał za abuzywne.

Kwestionowane postanowienia określały, że konsument musiał wypłacić EGF Council wynagrodzenie za pośrednictwo w uzyskaniu pożyczki, bez podania jego wysokości. EGF Council w umowach narzucał, żeby konsument udzielił tej firmie rekomendacji i uznał, że jest rzetelna. Musiał też przyznać, że decyzję o pożyczce podjął samodzielnie, a pracownicy nie wywierali na niego nacisków, co mogłoby utrudniać dochodzenie roszczeń w przyszłości. Konsument musiał przyznać też, że warunki umowy zostały ustalone w toku negocjacji, mimo że były to wyłącznie propozycje EGF Council.

Za stosowanie klauzul niedozwolonych prezes UOKiK nałożył na EGF Council ponad 5,7 mln zł kary. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca odwołał się do sądu.

Spółka została ukarana już w 2017 r. Wówczas Prezes UOKiK uznał, że EGF Council naruszał zbiorowe interesy konsumentów, a nałożona sankcja wyniosła 6,3 mln zł. Ponadto postępowanie w sprawie działań EGF Council prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Właściciele spółki zostali zatrzymani przez prokuraturę, a część z nich trafiła do aresztu.

wstecz