UOKiK nałożył na bank BPH prawie 0,5 mln zł za klauzule spreadowe

Dodano: 02-02-2021
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK uznał, że klauzule spreadowe, które stosował bank BPH w aneksach do umów hipotecznych, są niedozwolone. Urząd nałożył na bank karę w wysokości prawie pół miliona złotych.

- To już ósma decyzja dotycząca niejasnych zasad ustalania kursów walut obcych. Banki są silniejszą stroną w kontakcie z konsumentem, powinny jednak działać profesjonalnie i transparentnie w zakresie wykonywania umów kredytowych. Polega to m.in. na zapewnieniu klientowi możliwości określenia konsekwencji ekonomicznych wynikających z postanowień w umowie czy w aneksie do niej. W związku z tym klauzule określające zasady ustalania kursów walut muszą być jednoznaczne – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Kwestionowane klauzule praktycznie uniemożliwiały zweryfikowanie przez konsumenta zasady ustalania kursów walut, co pozwalało bankowi BPH na podawanie dowolnej wysokości raty, której konsument nie mógł sprawdzić, czy była dobrze obliczona.

Za niedozwolone uznano postanowienia, według których „stosowane przez BPH kursy walut ustalane są w oparciu o „ostatni średni kurs rynkowy”, który stanowi sumę kursów kupna i sprzedaży walut dostępnych na stronie Reuters podzielonych przez dwa”. Przepisy nie precyzowały jednak dokładnie, czym powinien być „średni kurs rynkowy”, ani kiedy jest on ustalany. Dodatkowo, za niedozwolone uznano postanowienia, które umożliwiały zmieniać kursy walut dowolną ilość razy.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK nałożył na bank BPH karę pieniężną w wysokości 478.242 zł. Decyzja nie jest prawomocna.

wstecz