UKNF wydał stanowisko ws. stosowania w Polsce od 3 stycznia 2018 r. Dyrektywy MiFID II

Dodano: 28-12-2017

Od dnia 3 stycznia 2018 r. Państwa Członkowskie powinny stosować przepisy krajowe implementujące dwa unijne akty prawne:

- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/WE (dalej zwana „MiFID II”),

- Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych (dalej zwana „Dyrektywą delegowaną”).

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: knf, dyrektywa
wstecz