UKNF w ramach projektu CEDUR będzie szkolił podmioty z sektora ubezpieczeniowego

Dodano: 03-03-2017
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Kategorie :

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, iż w serwisie internetowym dostępny jest harmonogram seminariów organizowanych w 2017 r. w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR).

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu CEDUR jest organizacja seminariów szkoleniowych, warsztatów i konferencji, których odbiorcami są w szczególności podmioty nadzorowane przez KNF: sektor bankowy, SKOK, usług płatniczych, kapitałowy, ubezpieczeniowy, emerytalny.

Seminaria szkoleniowe prowadzone są głównie przez pracowników UKNF. Tematyka seminariów w zależności od grupy odbiorców koncentruje się przede wszystkim na bieżących kwestiach związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym, zmianach regulacji prawnych, a także na wykrywaniu przestępstw na rynku finansowym oraz ochronie klienta usług finansowych.

Dla sektora ubezpieczeniowego zaplanowano seminaria o następującej tematyce:

· Rekomendacje w zakresie zarządzania produktem
· Ubezpieczenia na cudzy rachunek pod rządami nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – problematyka zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia
· Sposób sprawowania nadzoru przez organ nadzoru - opis metodologii w celu wzajemnego zrozumienia
· Pożyczki podporządkowane - klasyfikacja do środków własnych
· Samochód zastępczy - problematyka zjawiska
· Wymogi w zakresie outsourcingu - obserwacje i wnioski organu nadzoru z analizy zasad outsourcingu oraz sposobu realizacji obowiązków informacyjnych
· Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji wg Wypłacalność II - obserwacje i wnioski organu nadzoru z analizy RSR, SFCR oraz rocznych QRT

W ubiegłym roku UKNF zrealizował 85 seminariów szkoleniowych, w których wzięło udział niemal 8 tys. uczestników (czytaj więcej: UKNF przeszkolił niemal 8 tys. osób w ramach projektu CEDUR).

Więcej szczegółowych informacje znajdziecie Państwo pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/cedur.html#ubezpieczeniowy

Tagi: knf
wstecz