UKNF sprawdził wskaźniki ZU do wyliczania rezerw na niewypłacone świadczenia z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC ppm.

Dodano: 13-03-2019
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził badania w zakresie kalkulacji wskaźników porównawczych do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w gr. obowiązkowych ubezpieczeń OC ppm. Wyniki obserwacji nadzorcy zostały zamieszczone w „Raporcie z badania dotyczącego kalkulacji wskaźników porównawczych do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w 10 grupie ubezpieczeń”.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz