UKNF przypomina o potrzebie zapewnienia przewidywalności w segmencie ubezpieczeń OC komunikacyjnych

Dodano: 26-05-2017
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na swojej stronie internetowej informację o obowiązkowym ubezpieczeniu OC p.p.m. Autorzy opracowania odnosząc się do danych finansowych sektora oraz orzeczeń sądowych, wskazali na potrzebę zapewnienia przewidywalności w zakresie wypłat świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC.

„W ocenie KNF, w kontekście powołanego powyżej ustawowego obowiązku w zakresie zasad kalkulacji składki ubezpieczeniowej, szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie przewidywalności i transparentności wypłacanych odszkodowań i ich wysokości. Wpływ na wypłacane odszkodowania i ich wysokość mają przede wszystkim przepisy prawa, a także ich interpretacja dokonywana w ramach orzecznictwa sądów powszechnych oraz działalności Sądu Najwyższego, a w szczególności podejmowane przez SN uchwały rozstrzygające rozbieżności w orzecznictwie” – podano w informacji.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz