UKNF opublikował Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2018 r.

Dodano: 05-11-2018
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

W publikacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zawarto podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji za I półrocze 2018 r. Przedstawiono również istotne tendencje zaobserwowane w sektorze ubezpieczeń w ciągu tego okresu i podjęto próbę wyjaśnienia i uzasadnienia zidentyfikowanych zmian.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz