UKNF omawia Wytyczne EBA dot. outsourcingu w działalności bankowej

Dodano: 18-09-2019
Publikator: U​rząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował stanowisko dot. wybranych zagadnień związanych z wejściem w życie Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu i ich uwzględnianiem w działalności banków. Dokument jest odpowiedzią nadzorcy na liczne wątpliwości instytucji sektora bankowego dot. stosowania tych wytycznych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz