UKNF omawia Wytyczne EBA dot. outsourcingu w działalności bankowej

Dodano: 18-09-2019
Publikator: U​rząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował stanowisko dot. wybranych zagadnień związanych z wejściem w życie Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu i ich uwzględnianiem w działalności banków. Dokument jest odpowiedzią nadzorcy na liczne wątpliwości instytucji sektora bankowego dot. stosowania tych wytycznych.

Celem stanowiska jest zaprezentowanie podejścia, jakie powinno być przyjmowane przez banki w odniesieniu do outsourcingu w rozumieniu Wytycznych EBA, szczególnie w kontekście interakcji z przepisami krajowymi. Dodatkowo koncentruje się ono na wybranych aspektach outsourcingu i kwestiach, których opisanie uznano za konieczne. Poruszane zagadnienia zostały omówione ze zróżnicowaną szczegółowością, wynikającą z doświadczeń praktyki nadzorczej i działań nadzorczych podejmowanych przez organ nadzoru. Stanowisko nie odnosi się do kwestii outsourcingu w bankach hipotecznych i zasad dotyczących zatrudnienia, które są przedmiotem odrębnych prac w UKNF.

Wytyczne EBA w sprawie outsourcingu wchodzą w życie z dniem 30 września 2019 r. Ich adresatem są banki. Komisja Nadzoru Finansowego zadeklarowała osiągnięcie do 28 grudnia 2020 r. zgodności z Wytycznymi EBA z wyłączeniami - w odniesieniu do części poświęconej outsourcingowi w chmurze stosowane będzie podejście krajowe. Organ nadzoru założył, że banki dostosują się do Wytycznych EBA w terminie do 30 czerwca 2020 r.  

Stanowisko UKNF jest dostępne do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz