Szkolenia dla branży ubezpieczeniowej organizowane przez KNF w 2018 r.

Dodano: 08-03-2018
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego został opublikowany harmonogram seminariów szkoleniowych CEDUR na 2018 r. Poniżej przedstawiamy spis szkoleń dedykowanych branży ubezpieczeniowej.

I półrocze 2018 r.:

  1. Proces reklamacji w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, z uwzględnieniem procedury reklamacji od osób prawnych
  2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakładach ubezpieczeń na życie. Zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą

II półrocze 2018 r.:

  1. Zasady nadzoru nad brokerami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi w świetle nowych regulacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
  2. Sprawozdawczość Solvency II – najczęstsze błędy zakładu ubezpieczeń w aspektach QRT, SFCR vs. RSR
  3. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych i Agentów Oferujących Ubezpieczenia Uzupełniające w świetle nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
  4. Wnioski z kontroli w zakresie implementacji Rekomendacji z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie badania adekwatności produktu
  5. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakładach ubezpieczeń na życie - praktyki rynkowe w tym zakresie
  6. Komitety audytu - wymogi wynikające z przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Szczegółowe daty ww. szkoleń będą podawane bezpośrednio przed wydarzeniem wraz z informacją o rejestracji. W tym celu zachęcamy do odwiedzania strony internetowej CEDUR.

Tagi: knf
wstecz