Stopy zwrotu OFE

Dodano: 11-04-2019
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Kategorie :

Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat w sprawie wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych oraz wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 29 marca 2019 r.

Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 29 marca 2019 r. wynosi 19,7%.

Pliki do pobrania

Tagi: knf
wstecz