Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie tzw. potrąceń amortyzacyjnych

Dodano: 16-07-2015

Stanowisko Rzecznika w sprawie tzw. potrąceń amortyzacyjnych oparte jest na analizie skarg kierowanych do Rzecznika, obserwacji dokonanej w trakcie realizacji ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, a także w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz poglądy doktryny. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych przyjęcie a priori założenia o konieczności dokonywania pomniejszenia kwoty odszkodowania o współczynnik amortyzacji tylko z tej przyczyny, iż uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego pojazd poszkodowanego był pojazdem użytkowanym przez pewien określony czas - jest nieuprawnione i nie znajduje potwierdzenia w obowiązujących normach prawnych. 

Przeczytaj cały artykuł
wstecz