Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie roszczenia utraty wartości handlowej pojazdu

Dodano: 14-08-2014
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego Sygnatura: DLU/606/14/1/2012

List KNF skierowany jest do zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń działu II grupa 10. KNF przedstawia w nim  swoje stanowisko w sprawie należytego wykonywania przez zakłady ubezpieczeń obowiązku naprawienia szkody w pojazdach w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. KNF zwraca szczególną uwagę na sytuację utraty wartości handlowej uszkodzonego pojazdu i konieczność jej rekompensaty przez zakłady ubezpieczeń. M.in. KNF uznaje, że mając na uwadze niski poziom świadomości poszkodowanych w zakresie przysługujących im roszczeń cywilnych, zakłady ubezpieczeń jako profesjonaliści powinny informować poszkodowanych o możliwości zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Dodatkowo KNF rekomenduje przekazywanie poszkodowanym informacji o celu takiego roszczenia.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: pojazd, oc, roszczenie, knf, bls
wstecz