Stanowiska EBA ws. łagodzenia wpływu COVID-19 na sektor bankowy

Dodano: 06-04-2020
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 31 marca 2020 r. EBA opublikowała kolejne dokumenty związane z łagodzeniem wpływu COVID-19 na europejski sektor bankowy. Przyjęte przez EBA stanowiska określają:

  • oczekiwania w zakresie polityki dywidendowej banków i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń 
  • dodatkowe wytyczne w zakresie sprawozdawczości ostrożnościowej oraz raportowania w ramach filara 3
  • niezbędne środki przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Przeczytaj cały artykuł
wstecz